Tak Bože masku sejmi mou

David Gránský, Vojtěch Drahokoupil
[Dmi]
Zas končí další [Bb]den, [C]
já stěžuji si [F]prázdným zdem,
v žaláři proč [Asus4]tak sám, [A]
tu živořit a [Dmi]blouznit mám.[Dmi/C]

Maska kovo[Bb]vá [C/Bb]
ta ukrývá [Ami] mou tvář [Dmi]
a proč jsem trestán [E]já,
se ptám?
Jsem bez viny, to [A]přísahám.

Tak bože masku [D]sejmi mou, [G]
ty zdá se nesly[D/F#]šíš a [Emi]nejsi ke mně [A]blíž,
má duše léta [D]kráčí tmou, [G]
na slunce vzpomí[A/G]ná smut[F#mi]ná a nevi[Hmi]nná,
tak řekni, zdali[Emi] jiný úděl
bůh jí přichys[Asus4]tá,
[A7] zpod masky [D]touží vstát.

[Bb] Tak plyne za dnem den,[C/Bb]
já zcela [F]sám a v temnotách tu živořím.

Svět zřejmě zapom[Asus4]něl,  [A]
na toho který [Dmi]žít by chtěl,[Dmi/C]
a nechal opět [Bb]rád, [C/Bb]
na tvář svou slu[Ami]nce hřát, [Bb]
kdy ten den přijde [E]já se [E/D]ptám,
cítím že sil už [A]málo mám.

Tak bože masku [D]sejmi mou, [G]
ty zdá se nesl[D/F#]yšíš a [Emi]nejsi ke mně [A]blíž,
má duše léta [D]kráčí tmou, [G]
na slunce vzpom[A]íná smu[F#mi]tná a nevin[Hmi]ná,
tak řekni, zdali [Emi]jiný úděl
bůh jí přichy[Asus4]stá,
[A7] zpod masky [D]touží vstát.

[Bb]A proč vlastně [C/Bb]jsem [Ami]zahalen želez[Bb]em,
není mi ten [C/Bb]důvod léta [Ami]znám,
[Ab]kdopak o něm [Bb]ví kdo [Gmi]zná to tajems[Ab]tví,
ať [Fmi]smiluje se chci ho znát i [Asus4]já sám.

Tu masku [D]sejmi mou, [G]
ty zdá se nesl[F#mi]yšíš a [Emi]nejsi ke mně [A]blíž,
má duše léta [D]kráčí tmou, [G]    [A]   [F#mi]     [Hmi]
tak řekni, zdali [Emi]jiný úděl bůh jí přichys[Asus4]tá,   [A7]
zpod masky [D]touží vstát. [G]   
Touží [D]vstát.