Tajemství

EARTH
[Emi]   [D]  [Ami]   [Emi]  [D]  [Ami]
[Emi]   [D]  [Ami]   [Emi]  [D]  [Ami]
[Emi] Zapal mi ty květy, dej mi víc těch[D] dní,
podej[Ami] mi ten beat, co tak přísně[Emi] zní.
Dovol mi poletovat a být jen s [D]ním,
pak ukážu ti[Ami] opravdový šílenství.

[Emi] Napíšu ti věty, no tak nech mě s[D]nít,
Vždy uleví se [Ami]mým, když je přímě[Emi]ří.
Tak dovol mi poletovat a být jen s [D]ní,
pak ukážu ti z[Ami]asloužený vítězství.

[Emi] Prosím, už mě nikdy nenuť polknout f[D]low,
vždyť ani já ti [Ami]nedávám tvý ruce do pout[Emi].
Nestav se do cesty, nech mě tou tmou [D]plout,
cause I don't wanna [Ami]cry, when I feel so low.

[Emi] Empatie s vesmírem když jsem fakt[D] high,
možná až moc [Ami]někdy se v emocích nevy[Emi]znám.
A co že každou sobotu chcem cítit [D]ráj,
chceme žít [Ami]svobodně, chcem první máj. (máj)

[Emi] Opuštěná planeta a já tam [D]sám,
I´d like to[Ami] fly, until i die.
[Emi] Wait for the moment, looking inside my e[D]yes, 
hope is the [Ami]same, like to see a night s[Emi]kies. 

[Emi] Tak zapal mi ty květy, dej mi víc těch[D] dní,
podej mi ten b[Ami]eat co tak přísně zní.
[Emi] Dovol mi poletovat a být jen s [D]ním,
pak ukážu ti o[Ami]pravdový šílenství. 

[Emi] Napíšu ti věty, no tak nech mě s[D]nít,
vždy uleví se [Ami]mým, když je příměří.
[Emi] Tak dovol mi poletovat a být jen s [D]ní,
pak prozradím [Ami]ti jedno malý tajemství. 

[Emi] Při pohledu zpět kdy ptám se, kde je [D]ona? 
Nekonečnými [Ami]nepohledy do hlubiny [Emi]koma. 
Za okny je vítr, tma a já sám [D]doma,
srdce mi kr[Ami]vácí a já nemám co dodat. 

[Emi] Vychází slunce, tak pojď si [D]přát,
přál bych si, [Ami]jako Gott být stále mlád.
[Emi] Do nekonečna svý myšlenky na papír[D] psát,
to je můj s[Ami]vět a důvod ráno vstát. 

[Emi] Na vždy se chci jako dítě zase jen[D] smát,
o starostech [Ami]dospělých nechat si zdát.
[Emi] Plameny v mém srdci na vždy cítit h[D]řát, 
díky že tu j[Ami]sem i když jsem padl tisíckrát. 

[Emi] Hoří mi ty květy, už mám víc těch [D]dní,
hraje mi ten [Ami]beat, co tak přísně zní. [Emi]
Navždy chci poletovat a být jen s [D]ním, 
stavy, kdy hu[Ami]dba mění se v šílenství.

[Emi] Dokončil jsem věty, no tak nech mě [D]snít,
někdy srdce [Ami]krvácí, lidi jsou z[Emi]lý.
Prozradím ti jedno malý tajems[D]tví, 
taky mám [Ami]své chyby, který nejdou smýt.
[Emi]   [D]  [Ami]   [Emi]   [D]  [Ami]   
[Emi]   [D]  [Ami]