Sylvie

Josef Laufer
[A]
Sylvie odpověz, tolik mě mrzí,
že zbývá už jen tele[E]fon.
Sylvie odpověz, jsem mučen vizí,
jak dutý má hlas puklý [A]zvon.
[D]Sylvie odpověz, [A]proč jsem ti cizí,
ať [E]dál nemučí mě prázdný [A]tón.

Ano, [E]stále čekám, jen strpení, hned,
ještě jen pár minut.
Spí, [D]spí, snad se probudí,
tak [A]zvoňte, ať promluví,
[E] jen za tři slůvka vše [A]dám.
[D]Spí, proto zvoňte, ať [A]ví,
že jsem tady tak [E]sám.

[A]Sylvie odpověz, hlase můj sladký,
tak promluv a mlčení [E]zlom.
Sylvie odpověz, vědět chci taky,
proč zdám se ti méně než [A]on.
[D]Sylvie odpověz, [A] rozežeň mraky,
a [E]zvedni ten svůj tele[A]fon.

Ano, [E]stále čekám, jen strpení, hned,
ještě jen pár minut.
Spí, [D]spí, snad se probudí,
tak [A] zvoňte, ať promluví,
[E] jen za tři slůvka vše [A]dám.
[D]Spí, proto zvoňte, ať [A] ví,
že jsem tady tak [E]sám.

[A]Sylvie odpověz, po sté tě volám,
tvé mlčení nedá mi [E]spát.
Sylvie odpověz, důkaz ti podám,
že víc než on mohu ti [A]dát.
[D]Sylvie odpověz, [A]a já pak dodám,
že [E]tebe chci zítra si [A]brát.

Ano, [E]stále čekám, jen strpení, hned,
ještě jen pár minut.
Spí, [D]spí, snad se probudí,
tak [A] zvoňte, ať promluví,
[E] jen za tři slůvka vše [A]dám.
[D]Spí, proto zvoňte, ať [A] ví,
že jsem tady tak [E]sám.