Světlo v duši

Vlasta Horváth
[G]   
[G]Znals mě líp než kdokoli
v mém blízkém okolí,
[C]věděls, kým jsem
celým svým srdcem.
Mohli jsme si [G]říkat cokoli
o tom, co nás trápí a bolí,
my při sobě [C]stáli den co den,
v dobrém i zlém.

[D]S tebou jsem měl pocit,
že v tom [C]nejsem úplně sám.

[G] Světlo v duši ztrácím tak najednou,
ohlížím se stále zpět za te[Emi]bou.
Tvoje kroky slyším znít
neus[C]tále s tichou ozvěnou.
[G] Kudy chodím, stále v mysli tě mám,
najednou se cítím být tolik s[Emi]ám.
Moje srdce zkouší bít bez us[C]tání
na bránu nebeskou.
[G]
[G]Znals mě líp než kdokoli
v mém blízkém okolí,
[C] už tehdá před lety
jsme byli jen já a ty.

[D]S tebou jsem měl pocit,
že v tom n[C]ejsem úplně sám.

[G] Světlo v duši ztrácím tak najednou,
ohlížím se stále zpět za t[Emi]ebou.
Tvoje kroky slyším znít
neus[C]tále s tichou ozvěnou.
[G] Kudy chodím, stále v mysli tě mám,
najednou se cítím být tolik [Emi]sám,
moje srdce zkouší bít bez u[C]stání
na bránu nebeskou.
[D]   
[Emi]Já vím, že přes to všechno
[C]mám jít [G]dál
a pocit mám, [D]   [Emi]
snad právě tohle by sis [C]přál,
doufám.

[G] Světlo v duši ztrácím tak najednou,
ohlížím se stále zpět za tebou,
[Emi] tvoje kroky slyším znít
neu[C]stále s tichou ozvěnou.
[G]Kudy chodím, stále v mysli tě mám,
najednou se cítím být tolik [Emi]sám,
moje srdce zkouší bít bez u[C]stání
na bránu nebeskou.

[G] Světlo v duši ztrácím,
[Emi] světlo v duši ztrácím najed[C]nou.
[G] Světlo v duši ztrácím,
[Emi] ohlížím se stále zpět za teb[C]ou.
Zpět stále za tebou...