Svatý Vavřín

Jaroslav Hutka
[Gmi]  
[Gmi]Byla jednou jedna [C]matič[F]ka,
[Dmi]měla překrás[C]ného [G]synáčka,
[Dmi]měla překrás[C]ného [G]synáčka.

[Gmi]Zlý pohan se o tom [C]dově[F]děl,
[Dmi]poručil dě[C]ťátko [G]přinésti,
[Dmi]do vroucího [C]másla [G]vložiti.

[Gmi]Peče se děťátko [C]jak ry[F]ba,
[Dmi]pak ho ten zlý [C]pohan [G]posnídá,
[Dmi]pak ho ten zlý [C]pohan [G]posnídá.

[Gmi]Jeho matička to [C]slyš[F]ela,
[Dmi]stála za dveř[C]ma a [G]plakala,
[Dmi]stála za dveř[C]ma a [G]plakala.

[Gmi]Ach, moje matičko, [C]nepla[F]kej,
[Dmi]ležím já v ro[C]sičce [G]studenej,
[Dmi]ležím na tra[C]vičce [G]zelenej.

[Gmi]Zlý pohan se o tom [C]dově[F]děl,
[Dmi]poručil dě[C]ťátko [G]přinésti,
[Dmi]do vroucího [C]oleje [G]vložiti.

[Gmi]Peče se děťátko [C]jak ry[F]ba,
[Dmi]pak ho ten zlý [C]pohan [G]posnídá,
[Dmi]pak ho ten zlý [C]pohan [G]posnídá.

[Gmi]Jeho matička to [C]slyš[F]ela,
[Dmi]stála za dveř[C]ma a [G]plakala,
[Dmi]stála za dveř[C]ma a [G]plakala.

[Gmi]Ach, moje matičko, [C]nepla[F]kej,
[Dmi]ležím já v ro[C]sičce [G]studenej,
[Dmi]ležím na tra[C]vičce [G]zelenej.

[Gmi]Zlý pohan se o tom [C]dově[F]děl,
[Dmi]poručil d[C]ěťátko [G]přinésti,
[Dmi]na železný [C]rožeň [G]strčiti.

[Gmi]Peče se děťátko [C]jak ry[F]ba,
[Dmi]pak ho ten zlý [C]pohan [G]posnídá,
[Dmi]pak ho ten zlý [C]pohan [G]posnídá.

[Gmi]Jeho matička to [C]slyše[F]la,
[Dmi]stála za dveř[C]ma a [G]plakala,
[Dmi]stála za dveř[C]ma a [G]plakala.

[Gmi]Ach, moje matičko, [C]nepla[F]kej,
[Dmi]ležím já v ro[C]sičce [G]studenej,
[Dmi]ležím na tra[C]vičce [G]zelenej.

[Gmi]Zlý pohan se o tom [C]dově[F]děl,
[Dmi]poručil dě[C]ťátko [G]přinésti,
[Dmi]na cínový [C]talíř [G]vložiti.

[Gmi]Zlý pohan do něho [C]zakr[F]ojí
[Dmi]a děťátko k [C]němu [G]promluví,
[Dmi]a děťátko k [C]němu [G]promluví

[Gmi]Ty zlý pohane, [C]nekrá[F]jej
[Dmi]a moji du[C]šičku [G]nežádej,
[Dmi]a moji du[C]šičku [G]nežádej.

[Gmi]Moje dušička je [C]spase[F]ná,
[Dmi]tvoje je na [C]věky [G]ztracená,
[Dmi]tvoje je na [C]věky [G]ztracená.

[Gmi]Zpívali to žáci v [C]koste[F]le
[Dmi]a svatý Vav[C]řinec [G]při stole,
[Dmi]a svatý Vav[C]řinec [G]při stole.