Sváteční čas

Yanna
[C]  [Csus4]   [C]  [Csus4]   [C/E]  [F]
[C] Už vím,[G] kam všichni [D/F#] spěchají
[F] pastýřů [G]houf zve [C]nás,
zrodil se [G/H] chlapec[D/F#] ve stáji,
[F] nastal [G]vánoční [C]čas.

[F] Andělů [G]chór teď [C]zpí[G/H]vá v [Ami]nás,
[Dmi] v jeslích Ježíšek [Esus4]spí,  [E/G#]
[F] láskou[G] hřeje [C] svát[G/H]eční [Ami]čas,
[Dmi] v Betlémě[G] zvonky [C]zní.

[C]Sní [G/H] na slaměném [D/F#]polštáři,   
pojďte [F]dál, [G] plňte [C]spíž,
oslík mu[G/H] dýchá [D/F#]do tváří
[F/A] a osud [G/H] stlouká [C]kříž.

[F] Andělů [G]chór teď [C]zpí[G/H]vá v [Ami]nás,
[Dmi] v jeslích Ježíšek [Esus4]spí,  [E/G#]
[F] láskou[G] hřeje [C] svát[G/H]eční [Ami]čas,
[Dmi] v Betlémě[G] zvonky [C]zní.
[Db]
[Db] O divu [Ab/C] v městě [Eb/G]Betlémě, 
[Gb] o Kristu [Ab] s matkou [Db] svou,
zpíváme [Ab/C] písně [Eb/G] vznešené
[Gb] pod starou [Ab] zvonko[Db]hrou.

[Gb] Andělů [Ab]chór teď [Db]zpí[Ab/C]vá v [Bbmi]nás,
[Ebmi] v jeslích Ježíšek [Fsus4]spí,  [F/A]
[Gb] láskou[Ab] hřeje [Db]svát[Ab/C]eční [Bbmi]čas,
[Ebmi] v Betlémě[Ab] zvonky [Db]zní.
[Db]