Stovky hotelů

Katapult
[Dmi]   [F]  [C]  [Dmi]   [F]  [C]  [Dmi]   
[Dmi] Stovky hotelů, 
[F] stovky postelí, 
[C] kde jsem za ta léta spal. [Dmi]
Stovky rozličných [F] pódií, 
[C] kde jsem za ta léta [Dmi]hrál. 

[Dmi] Na stech nárožích 
[F] mnoha měst, 
[C] plakáty nám vise[Dmi]ly. 
Stovky milníků [F] kolem cest 
[C] jsme za ta léta míje[Dmi]li. 

[Dmi] V dobách pravěkých 
[F] týhle muziky, 
[C] každý z nás měl, co dům [Dmi]dal. 
Bedny z rádií [F] a dráťáků
[C] sám si doma leto[Dmi]val. 
[Dmi]   [F]  [C]  [Dmi]   [F]  [C]  [Dmi]  [Hmi]
[Emi] S károu prastarou 
[G] a svou kytarou 
[D] jsem tu pro vás,
jsem tu [Emi]rád. 
A já budu hrát [G] pro všechny, 
[D] dokud o to budou lidi [Emi]stát.
[Emi]   [G]  [D]  [Emi]   [G]  [D]  [Emi]
[Emi]   [G]  [D]  [Emi]   [G]  [D]  [Emi]
[Emi]   [G]  [D]  [Emi]   [G]  [D]  [Emi]
[Emi]   [G]  [D]  [Emi]