Statistika

Jan Kaněra
[E]  [C#mi]   [E]  [C#mi]
Je [E]statisticky dokázáno,
že [C#mi]slunce vyjde každé ráno.
A [E]i když je tma jako v ranci
noc [C#mi]nemá celkem žádnou šanci.

Statis[A]tika nuda [H]je,
má však [G#mi]cenné úda[C#mi]je, 
nekle[A]sejme na my[H]sli,
ona [A]nám to vyčí[E]slí.
Statis[A]tika nuda [H]je,
má však [G#mi]cenné úda[C#mi]je, 
nekle[A]sejme na my[H]sli,
ona [A]nám to vyčí[E]slí.
[E]  [C#mi]  [E]  [C#mi]
Když [E]draci z nosu síru pouští
a [C#mi]Honza na ně číhá v houští.
Pak [E]statistika předpovídá,
že [C#mi]nestvůra už neposnídá.

Statis[A]tika nuda [H]je,
má však [G#mi]cenné úda[C#mi]je,
nekle[A]sejme na my[H]sli,
ona [A]nám to vyčí[E]slí.
Statis[A]tika nuda [H]je,
má však [G#mi]cenné úda[C#mi]je, 
nekle[A]sejme na my[H]sli,
ona [A]nám to vyčí[E]slí.
[E]  [C#mi]  [E]  [C#mi]
Tak [E]vyřiďte to ctěné sani, 
že [C#mi]záleží to čistě na ní.
Když [E]nepustí choutky dračí,
tak [C#mi]bude o hlavičky kratší.

Statis[A]tika nuda [H]je,
má však [G#mi]cenné úda[C#mi]je, 
nekle[A]sejme na my[H]sli,
ona [A]nám to vyčí[E]slí.
Statis[A]tika nuda [H]je,
má však [G#mi]cenné úda[C#mi]je,
nekle[A]sejme na my[H]sli,
ona [A]nám to vyčí[E]slí.