Statečná autíčka

Jan Maxián
[Bb]  [Eb]  [Bb]  [Eb]  [Bb]  [C]  [F]  [C]  [F7]  [D]
[G]
[G] Bylo za sedmero [C]řekami
[D] jedno město malé, [G]nádherné.
[C] Kde legrace byla [D]každý den ,
to místo bylo [G]úžasné.

Však [C]rána a [D]hrom, 
[C]přichází [D]zlom!
[G]  [C]Hrdi[G]nové [C]přichá[G]zejí,
[A]  [D]hrdin[A]ové [D]pomů[H]žou.

[G] Hasič každý oheň [C]uhasí,
[D] cestou s houkačkami [G]uhání.
[C] Chudák ptáček problém [D]zřejmě má,
však kamarád, ten [G]radu dá.

Když [C]ozve se [D]zvon, [C]nastává [D]shon.
[G]  [C]Hrdi[G]nové [C]přichá[G]zejí,
[A]  [D]hrdin[A]ové [D]pomů[H]žou.