Šťastnější

Tata Bojs
[D]  [Dsus4]    [D7/C]   [C11+]   [D]  [Dsus4]    [D7/C]   [C11+]      
Jsem [D]vykřičníkem mezi [Dsus4]tečkami,
jsem [D7/C]bílou mezi všemi barva[C11+]mi,
jsem [D]zmrzlou vločkou [Dsus4]na poušti,
jsem [D7/C]mořský koník [C11+]na souši.

Jsem [Emi]stínem svojí květiny,
jsem [Hmi]malou tečkou mezi jinými,
a [F]kdyby život měl smysl jasnější
i [Ami]já bych byl trochu šťastnější.
Jsem [Emi]stínem svojí květiny,
jsem [Hmi]malou tečkou mezi jinými,
a [F]kdyby život měl smysl jasnější
i [Ami]já bych byl trochu šťastnější.
[Emi]   [Hmi]   [F]  [Ami]   [Emi]   [Hmi]   [F]  
[D5] Jsem jen stínem svojí květiny,
stínem který se nikdy nepřekročí,
jsem stínem mojí uschlé slunečnice,
která už se za nikým neotočí.

Jsem [Dmi]vykřičníkem mezi tečkami,
jsem bílou mezi všemi barvami,
jsem zmrzlou vločkou na poušti,
jsem mořský koník na souši.

Jsem [Emi]stínem svojí květiny,
jsem [Hmi]malou tečkou mezi jinými,
a [F]kdyby život měl smysl jasnější
i [Ami]já bych byl trochu šťastnější.
Jsem [Emi]stínem svojí květiny,
jsem [Hmi]malou tečkou mezi jinými,
a [F]kdyby život měl smysl jasnější
i [Ami]já bych byl trochu šťastnější.
[Emi]   [Hmi]   [F]  [Ami]   [Emi]   [Hmi]   [F]  [Ami]
[Emi]   [Hmi]   [F]  [Ami]   [Emi]   [Hmi]   [F]