Stačilo říct

Aneta Langerová
[C#mi]    [H]  [A]  [E]
[C#mi]    [H]  [A]  [E]
 
[C#mi]    [H]Vstává[A]ní, [E]usíná[C#mi]ní, [H] po nebi lítá[A]ní. [E]
[C#mi]    [H]Dolů padá[A]ní, [E]hledá[C#mi]ní, [H] nenacházení. [A]
Ze sna blouzně[E]ní, 
už nikdy [F#mi]neříkej "jsi [A]má".

[E]  Stačilo říct[Hmi], že ty a [A]já, 
jsme minulost pouhá. 
[E] Stačilo říct[Hmi], že ty a [A]já,
už nejsme láska. 

[C#mi]    Do[H]teky dla[A]ní, [E]do rána milo[C#mi]vání, [H]  [A]  vzpomínání.[E]
[C#mi]    Zapo[H]mínání,[A] v celým [E]těle [C#mi]chvění, [H] nenávi[A]dění. [E]
Už nikdy [F#mi]neříkej "jsi [A]má".

[E] Stačilo říct[Hmi], že ty a [A]já, 
jsme minulost pouhá. 
[E] Stačilo říct[Hmi], že ty a [A]já,
už nejsme láska. 

[C#mi] Stačilo říct[H], stačilo říct[A], stačilo říct.

[E] Stačilo říct[Hmi], že ty a [A]já,
jsme minulost pouhá.
[E] Stačilo říct[Hmi], že ty a [A]já,
už nejsme láska.

[E] Stačilo říct[Hmi], že ty a [A]já,
jsme minulost dlouhá.
[E] Stačilo říct[Hmi], že ty a [A]já,
už nejsme láska nekoneč[C#mi]ná.
[H]  [A]  [E]
[C#mi]    [H]  [A]  [E]