[G]  [Ami]   [Emi]   [C]
[G]  [Ami]   [Emi]   [C]
Až jednou přijde volný [G]pád
a znenadání protne noc,
tvá slza jako vodopád
tvé volání o pomoc.
Až všechno rozplyne se v sen,
bude míň nálezů než [C]ztrát.
V tvém týmu jenom jeden [G]člen
a než přestaneš se [C]ptát.

Jestli [D]tonout anebo plout,
jestli [C]hořet nebo vyhasnout.
[Emi]  [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [Emi]znít. [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [G]znít.
[Ami]   [Emi]  [C]
[G]  [Ami]   [Emi]   [C]
Až nebudu mít sílu [G]vstát,
můj strop pro tebe bude [C]dnem.
A ticho, i když budu [G]řvát
a svět si zavřu do čtyř [C]stěn.
Když z místa nepůjde se [G]hnout
a všem kolem budu [C]lhát,
že můj středobod je [G]kout
a i když přestanu se [C]ptát.

Jestli [D]tonout anebo plout,
jestli [C]hořet nebo vyhasnout.
[Emi]   [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [Emi]znít.  [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [Emi]znít.  [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [Emi]znít.  [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [G]znít.
[Ami]   [Emi]   [C]
[G]  [Ami]   [Emi]  [C]
[G]  [Ami]   [Emi]  [C]
[Emi]  [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [Emi]znít.  [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [Emi]znít.  [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [Emi]znít.  [G]
Můj [C]srdcebeat jen pro tebe nechám [G]znít.
[Ami]   [Emi]   [C]
[G] [Ami]   [Emi]  [C]
[G] [Ami]   [Emi]  [C]
[G] [Ami]   [Emi]  [C]
[G]