Spřízněná

Pavel Callta
Chtě[C]l jsem[Ami]  být[F] astro[G]nau-[C]tem.
Být jen [Ami]občas a žít[F] svoje dlou[G]hý sny.

Houf[C] dě[Ami]tí mít,[F]
co bu[G]de jen [Ami]bůh přece [G]ví.
Ptám[C] se dál,[Ami]
sám[F] sebe co[G] v životní[C] knize,[Ami]
mít[F] abych cí[G]til se vždy[C] šťast[Ami]ný
a žít[F] v souladu s os[G]tatn[Ami]ími.[G]

[F]Trou[G]fám si [Ami]říct,
často vidím pouze [F]jedné [G]karty [Ami]líc,
jak se člověk zamy[F]slí a [G]povznese [Ami]víš,
není nutná žádná [F]skrýš.[G]

[C]Bůh [G]ví co [F]se bude [G]dít?
Byť nejsem [C]bás[G]ník, píšu [F]vždy, bude [G]líp,
poslouchej [C]svůj [G]tón,
ten [F]zašeptá ti,[G]
jakou ces[Ami]tou ou o ou [G]ou,
[F]o oo o [G]ou...

Žá[C]dn[Ami]ej splín[F] ani stín [G]ani klín[C] v srd[Ami]ci,
jen mír[F] možná jsem [G]naivní,[C]
nikdo ne[Ami]ovlivní[F] moje přes[G]vědče[Ami]ní. [G]

[F]Trou[G]fám si [Ami]říct,
lidé vidí pouze [F]jedné [G]karty [Ami]líc,
jak se člověk zamy[F]slí a [G]povznese [Ami]víš,
není nutná žádná [F]skrýš.[G]

[C]Bůh [G]ví co [F]se bude [G]dít?
Byť nejsem [C]bás[G]ník, píšu [F]vždy, bude [G]líp,
poslouchej [C]svůj [G]tón,
ten [F]zašeptá ti,[G]
jakou ces[Ami]tou ou o ou [G]ou.

[C]Dí[G]vám se [F]do nebe [G]hvězd.
V duchu si [C]ří[G]kám, kolik [F]vede k ní [G]cest?
Tak trochu [C]dou[G]fám,
že [F]jednou pot[G]kám tu spřízně[Ami]nou ou o ou [G]ou,
[F] o oo o [G]ou...
duši,
[C] [Ami]  [F] [G] duši.[C] [Ami]  [F] [G]

Ta [F]spříz[G]ně[Ami]ná navzájem s druhu [F]půlkou [G]chráně[Ami]ná,
na každýho z [F]nás jisto [G]jistě če[Ami]ká,
kdo nikdy nezku[F]sí nezís[G]ká.

[C]Bůh [G]ví co [F]se bude [G]dít?
Byť nejsem [C]bás[G]ník, píšu [F]vždy, bude [G]líp,
poslouchej [C]svůj [G]tón,
ten [F]zašeptá ti,[G]
jakou ces[Ami]tou ou o ou [G]ou.

[C]Dí[G]vám se [F]do nebe [G]hvězd.
V duchu si [C]ří[G]kám, kolik [F]vede k ní [G]cest?
Tak trochu [C]dou[G]fám,
že [F]jednou pot[G]kám tu spřízně[Ami]nou ou o ou [G]ou,
[F]o oo o [G]ou...
duši,[C]  [Ami]   [F]  [G] duši,[C]  [Ami]   [F]  [G]
duši,[C]  [Ami]   [F]  [G] duši,
[C]  [Ami]   [F]  [G] du[C]ši.