Spřízněná

Pavel Callta
Chtě[C]l jsem[Ami]   být[F] astro[G]nau-[C]tem.
Být jen [Ami]občas a žít[F] svoje dlou[G]hý sny.
Houf[C]  dě[Ami]tí mít,[F]
co bu[G]de jen [Ami]bůh přece [G]ví.

Ptám[C] se dál,[Ami]
sám[F] sebe co[G] v životní[C] knize,[Ami]
mít[F] abych cí[G]til se vždy[C] šťast[Ami]ný
a žít[F] v souladu s os[G]tatn[Ami]ími.[G]

[F]Trou[G]fám si [Ami]říct,
často vidím pouze [F]jedné [G]karty [Ami]líc,
jak se člověk zamy[F]slí a [G]povznese [Ami]víš,
není nutná žádná [F]skrýš.[G]

[C]Bůh [G]ví co [F]se bude [G]dít?
Byť nejsem [C]bás[G]ník, píšu [F]vždy, bude [G]líp,
poslouchej [C]svůj [G]tón,

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč