Spřízněná

Pavel Callta
Chtě[C]l jsem[Ami]   být[F] astro[G]nau-[C]tem.
Být jen [Ami]občas a žít[F] svoje dlou[G]hý sny.
Houf[C]  dě[Ami]tí mít,[F]
co bu[G]de jen [Ami]bůh přece [G]ví.

Ptám[C] se dál,[Ami]
sám[F] sebe co[G] v životní[C] knize,[Ami]
mít[F] abych cí[G]til se vždy[C] šťast[Ami]ný
a žít[F] v souladu s os[G]tatn[Ami]ími.[G]

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč