Sovy v mazutu

Tři sestry
[G]  [D]  [C]  [D]
[G]  [D]  [C]  [D]

[G]Tak jsme byli včera [D]na Portě [C]  [D]
a [G]když jsme se vraceli cest[D]ou domů,[C]
[D]tak jsme viděli dřevo[G]rubce, jak porážej [D]strom 
[C]a ten strom [D]plakal.

[G]  [D]  [C]  [D]

[G] Proč medvěd [D]pláče[C] v dutině [D]stromu, 
[G] veverky v [D]depresi v [C]hloží [D]sedí,
[G] květiny [D]vadnou i [C]tremp ztratil [D]žracák,
[G] trenýrky, [D]sekyru, pre[C]zervativy, [D]spacák.

Protože [G]hů a [D]hů,
[C] sovy v [D]mazutu [G]houkaj,[D]  [C]  [D]
[G]hů a [D]hů a [C]hů,
úplně [D]blbě ko[G]ukaj.[D]  [C]  [D]
[G]Hů a [D]hů,
[C]sovy v [D]mazutu [G]houkaj,[D]  [C]  [D]
[G] hů a [D]hů a [C]hů,
úplně [D]blbě ko[G]ukaj.[D]

[G] Hajný jde [D]sklesle [C]lesní tišin[D]ou
[G] a cestou [D]sbírá [C]umrlé [D]zmije,
[G] včera byl [D]na Bábě a [C]neví čí [D]jsou,
[G]jestli jsou to [D]zmije nebo [C]schizofreni[D]e.

Protože [G]hů a [D]hů,
[C]sovy v [D]mazutu [G]houkaj,[D]  [C]  [D]
[G]hů a [D]hů a [C]hů,
úplně [D]blbě ko[G]ukaj.[D]  [C]  [D]
[G]Hů a [D]hů,
[C]sovy v [D]mazutu [G]houkaj,[D]  [C]  [D]
[G]hů a [D]hů a [C]hů,
úplně [D]blbě ko[G]ukaj.[D]  [C]  [D]

[G]