Sokolíci

Česká lidová
[F]   [C7]     [G]   [C]
[C]Šestého července [G7]na strahovských hrad[C]bách,
šestého července [G7]na strahovských hrad[C]bách,
[F]stáli sokolíci, [C]stáli sokolíci v [G7]dlouhejch, hustejch řa[C]dách,
[F]stáli sokolíci, [C]stáli sokolíci v [G7]dlouhejch, hustejch řa[C]dách.

[C]V dlouhých, hustých řadách s[G7] vlajícím prapo[C]rem.
V dlouhých, hustých řadách s [G7]vlajícím prapo[C]rem.
[F]Smutně pohlíželi, [C]smutně pohlíželi [G7]na vrch za Břevno[C]vem.
[F]Smutně pohlíželi, [C]smutně pohlíželi [G7]na vrch za Břevno[C]vem.

[C]Na vrch za Břevnovem, [G7]směrem k Bílé ho[C]ře.
Na vrch za Břevnovem, [G7]směrem k Bílé ho[C]ře.
[F]Pohleď sokolíku, [C]pohleď sokolíku, [G7]kdo to tam pas o[C]ře.
[F]Pohleď sokolíku, [C]pohleď sokolíku, [G7]kdo to tam pas o[C]ře.

[C]Oře tam Čechie, [G7]máti naše dra[C]há..
Oře tam Čechie, [G7]máti naše dra[C]há.
[F]Ona vyorává, [C]ona vyorává [G7]naše stará prá[C]va.
[F]Ona vyorává, [C]ona vyorává [G7]naše stará prá[C]va.

[C]Naše stará práva [G7]jsou tam zakopá[C]na.
Naše stará práva [G7]jsou tam zakopá[C]na.
[F]Od našich nepřátel, [C]od našich nepřátel [G7]jsou tam zašlapá[C]na.
[F]Od našich nepřátel, [C]od našich nepřátel [G7]jsou tam zašlapá[C]na.

[C]Orej máti, orej, [G7]práva nám vyor[C]ej.
Orej máti, orej, [G7]práva nám vyor[C]ej.
[F]Až nebudeš moci, [C]až nebudeš moci [G7]sokola zavo[C]lej.
[F]Až nebudeš moci, [C]až nebudeš moci [G7]sokola zavo[C]lej.

[C]Sokola zavolej [G7]ze slovanské Pra[C]hy.
Sokola zavolej [G7]ze slovanské Pra[C]hy.
[F]On ti dopomůže, [C]on ti dopomůže [G7]zahnat naše vra[C]hy.
[F]On ti dopomůže, [C]on ti dopomůže [G7]zahnat naše vra[C]hy.

[C]Zahnat naše vrahy [G7]do pekel kam pat[C]ří.
Zahnat naše vrahy [G7]do pekel kam pat[C]ří.
[F]A pak provoláme [C]a pak provoláme [G7]sláva, nazdar vlas[C]ti.
[F]A pak provoláme [C]a pak provoláme [G7]sláva, nazdar vlas[C]ti.
[G7]     [C]