Smutno je mi

Vlasta Redl
[C]  [Dmi]   [G]
[C]  [Dmi]   [G]

[C] Smutno [F6]je mi, [Emi]smutno [F]je mi, [C]na ten smutek [D7]není [G]lék,
[C]slíbil [F6]jsem ti, [Emi]že se [F]změním [C]a skutek [G7] neu- [C]tek.
Změnil jsem se [Fmaj7]od zákla[C]du, [Ami7]    [Dmi]jaks to [G]chtěla, joho[C]hó, [Fmaj7]
[C]jenže to má [Fmaj7]jednu vadu,[Emi]   [A7]   [Dmi7]že už [G7]není pro [C]koho.

[C]Smutno [F6]je mi, [Emi]smutno [F]je mi, [C]a nikdo nic [D7]netu-[G]ší,
[C]nikdo [F6]si na [Emi]týhle [F]zemi [C]pro mě slzy [G7]nesu-[C]ší.
Je to pěkné [Fmaj7]naděle- [C]ní, [Ami7]    [Dmi]promě-[G]nit se doce[C]la, [Fmaj7]
ale [C]nejhorší je [Fmaj7]pomyšlení,[Emi]   [A7]   [Dmi7]že už bys mě [G7]stejně nechtě[C]la.

[Dmi]   [G]
[C]  [Dmi]   [G]

[C] Smutno [F6]je mi, [Emi]moje [F]milá, [C]když tak píšu [D7] po no[G]cích,
[C] a ta [F6]láska, [Emi] ta mi [F]zbyla, [C]nemůžu si [G7] pomo-[C]ci.
Co lidí se na[Fmaj7] mě  dívá,[C]  [Ami7]    [Dmi]poslou[G]chá a přemý[C]šlí,[Fmaj7]
a já [C]tobě hraju, [Fmaj7]tobě zpívám[Emi]   [A7]   [Dmi7]a ty  [G7]dávno nesly[C]šíš.

Smutno [F6]je mi, [Emi]smutno [F]je mi.[C]  [G]  [C]