Slzy sedmi bolestí

Jakub Smolík, Marcel Zmožek
[D]  [G/A]   [D]  [A/G]  [D]  [A/G]   [D]  [G/A]
[D] Pod křížem pláče [A/G]Maria a blízkých jen [D]pár [G/A]
[D] a plakali i [A/G]andělé a stejně byl [D]sám.

[G] Ty slzy sedmi [A]bolestí já pod víčky [D]mám
a v srdci stálou [G]naději, že třetí den [D]vstal.
Ty slzy sedmi [Asus4]bolestí já [A]pod víčky [D]mám.
[G] ty slzy sedmi [A]bolestí já pod víčky [D]mám
a v srdci stálou [G]naději, že třetí den [D]vstal.
Ty slzy sedmi [Asus4]bolestí já [A]pod víčky [D]mám.
[G/A]   [D]   [G/A]
[D] Proč křižujou lásku, [G/A]Maria se [D]ptá, [G/D]
[D] když kříž je tak [A/G]prázdný, kam jen se [D]dát.
[G] Smál se a [A]zpíval a s dětmi si [D]hrál
a lidi, jaký [G]jsou jen, s láskou je [D]bral.
I já jsem pod tím [A]křížem dřív lhostejně [D]stál.

[G] Ty slzy sedmi [A]bolestí já pod víčky [D]mám
a v srdci stálou [G]naději, že třetí den [D]vstal.
Ty slzy sedmi [Asus4]bolestí já [A]pod víčky [D]mám.
[G] ty slzy sedmi [A]bolestí já pod víčky [D]mám
a v srdci stálou [G]naději, že třetí den [D]vstal.
Ty slzy sedmi [Asus4]bolestí já [A]pod víčky [D]mám.
[Bb]
[Eb] Tak tu dnes st[Ab/Bb]ojím, pod křížem se [Eb]ptám [Ab/Bb]
[Eb]i já dnes tu [Ab/Eb]lásku a jistotu [Eb]mám,
[Ab] že nikde nikdo [Bb]není na světě [Eb]sám.
Obrazu [Ab]božího jen láska je [Eb]rám,
to On pro nás [Bbsus4]postavil [Bb]za tři dny [Eb]chrám.[Eb/G]

[Ab] Ty slzy sedmi [Bb]bolestí já pod víčky [Eb]mám
a v srdci stálou [Ab]naději, že třetí den [Eb]vstal.
Ty slzy sedmi [Bbsus4]bolestí já [Bb]pod víčky [Eb]mám.
[Ab] ty slzy sedmi [Bb]bolestí já pod víčky [Eb]mám
a v srdci stálou [Ab]naději, že třetí den [Eb]vstal.
Ty slzy sedmi [Bbsus4]bolestí já [Bb]pod víčky [Eb]mám.
[Eb]  [Ab/Bb]
[Eb] Já vím, [Ab/Bb]že spatřím toho, [Eb] komu patřím,
[Ab/Bb] tak Ave Ma[E]bria, [Ab]dík.
Že jsi s ním [Eb]trpěla za nás všechny,
snášela [Ab]výsměch a [Bb]pláč a slzy i [Eb]křik.
Za nás jsi tam [Ab]klečela,
to za nás jsi rány [Eb]umývala.
To za nás jsi je [Bbsus4]slzami smáčela,[Bb]   [Eb]
tak Ave Maria, dík.

[Ab] Ty slzy sedmi [Bb]bolestí já pod víčky [Eb]mám
a v srdci stálou [Ab]naději, že třetí den [Eb]vstal.
Ty slzy sedmi [Bbsus4]bolestí já [Bb]pod víčky [Eb]mám.
[Ab] ty slzy sedmi [Bb]bolestí já pod víčky [Eb]mám
a v srdci stálou [Ab]naději, že třetí den [Eb]vstal.
Ty slzy sedmi [Bbsus4]bolestí já [Bb]pod víčky [Eb]mám.