Slyšte, slyšte pastuškové

Česká koleda
[F]Slyšte, [C7]slyšte [F]pastuš[C7]kové,
[F]jaké [C7]znějí [F]zpěvy [C7]nové
[Dmi]v této [C]noční [F]ho[Bb]di[F]ně
u be[C7]tlémské [F]jes[C7]ky[F]ně.

[F]Andě[C7]lé se [F]tam zje[C7]vují,
[F]slávu [C7]a čest [F]prozpěvu[C7]jí
[Dmi]pacho[C]látku [F]zkrou[Bb]še[F]ně,
jenž si [C7]hoví [F]na [C7]se[F]ně.

[F]Děťá[C7]tko je [F]synek Bo[C7]ží,
[F]nemá [C7]pozem[F]ského zb[C7]oží,
[Dmi]a zde [C]leží [F]ma[Bb]lič[F]ký, 
synek [C7]chudé [F]ma[C7]tič[F]ky.

[F]Táta, [C7]máti v [F]chladu stá[C7]li,
[F]pospí[C7]chají [F]moudří krá[C7]li,
[Dmi]aby [C7]zdali [F]pá[Bb]nu [F]čest,
tomu, [C7]jenž pán [F]kr[C7]álů j[F]est.

[F]Nyní j[C7]deme k [F]chudé stá[C7]ji,
[F]tam dnes [C7]podo[F]bá se rá[C7]ji.
[Dmi]Zpěv an[C7]dělský [F]vod[Bb]tud [F]zní,
sám syn [C7]boží [F]byd[C7]lí v [F]ní.