Šla Nanynka do zelí

Česká lidová
[A]Šla Nanynka do zelí, 
[E]do zelí, [A]do zelí,
natrhala lupení, 
[E]lupeníč[A]ka.

Přišel za ní [E]Pepíček,
[E]rozšlapal ji [A]košíček.
Ty, ty, ty! [D]Ty, ty, ty! 
[E]Ty to budeš [A]platiti!

[D]  [E]  [A]

Já to platit nebudu, 
[E]nebudu, [A]nebudu,
radši se dám na vojnu, 
[E]na vojnič[A]ku.

Na vojnu se [E]nedávej,
truc rodičům [A]nedělej!
Udělám, [D]udělám, 
[E]na vojnu se přece [A]dám.

[D]  [E]  [A]

Šla Nanynka do zelí, 
[E]do zelí, [A]do zelí,
natrhala lupení, 
[E]lupeníč[A]ka.

Přišel za ní [E]Pepíček,
rozšlapal ji [A]košíček.
Ty, ty, ty! [D]Ty, ty, ty! 
[E]Ty to budeš [A]platiti!

[D]  [E]  [A]

Já to platit nebudu, 
[E]nebudu, [A]nebudu,
radši se dám na vojnu, 
[E]na vojnič[A]ku.

Na vojnu se [E]nedávej,
truc rodičům [A]nedělej!
Udělám, [D]udělám, 
[E]na vojnu se přece [A]dám.

[D]  [E]  [A]