Skrytý city

Sabrage
[Db]  [Ab/C]   [Bmi]  [Db/Ab]   [Db]  [Ab/C]   [Bmi]  [Db/Ab]
Mou [Db]hlavou [Db/C]plavou [Bbmi]skrytý [Db/Ab]city, 
co v [Db]sobě k [Db/C]tobě schová[Bbmi]vám. [Db/Ab]
A [Db]čekám na [Db/C]chvíli, až [Bbmi]vnitřní mé [Db/Ab]síly, 
se [Db]vzedmou a [Db/C]zboří mou [Bbmi]hráz. [Ab]

[Gb]Uuu[Db]uuu[Ab]u 
[Gb]Uuu[Db]uuu[Ab]u 

Jako [Bbmi]povodeň [Gb]vejdu do [Db]tvého do[Ab/C]mu 
[Bbmi]všechno co [Gb]najdu[Db] si [Ab/C]vemu. 
[Bbmi]Do zdí se [Gb]vsaju, [Db]splynem spo[Ab/C]lu, 
už [Bbmi]navždy i [Gb]když nás [Db]strhnou do[Fmi7]lů. 

Má [Db]mysl je [Db/C]řeka, co [Bbmi]teče, nes[Db/Ab]pěchá, 
ví [Db]dobře, že [Db/C]moře če[Bbmi]ká. [Ab]

[Gb]Uuu[Db]uuu[Ab]u 

Jako [Bbmi]povodeň [Gb]vejdu do [Db]tvého do[Ab/C]mu 
[Bbmi]všechno co [Gb]najdu[Db] si [Ab/C]vemu. 
[Bbmi]Do zdí se [Gb]vsaju, [Db]splynem spo[Ab/C]lu, 
už [Bbmi]navždy i [Gb]když nás [Db]strhnou do[Fmi7]lů. 

[Db]  [Db/C]  [Bbmi]   [Db/Ab]   [Db]  [Db/C]  [Bbmi]   [Db/Ab]  

Jako [Bbmi]povodeň [Gb]vejdu do [Db]tvého do[Ab/C]mu 
[Bbmi]všechno co [Gb]najdu[Db] si [Ab/C]vemu. 
[Bbmi]Do zdí se [Gb]vsaju, [Db]splynem spo[Ab/C]lu, 
už [Bbmi]navždy i [Gb]když nás [Db]strhnou do[Fmi7/C]lů. 
A [Bbmi]všechno co [Gb]najdu si [Db]vemu.