Siluety

Mandrage
[Dmi7]   [Dmi6]   [Dmi6-]   [Dmi7]   [Dmi6]   [Dmi6-]
[Dmi7]   [Dmi6]   [Dmi6-]   [Dmi]
Kdybych měl [Dmi7]pro tebe [Dmi6]   [Dmi6-]vyšplhat [Dmi7]do nebe, [Dmi6]   
[Dmi6-]postavím z [Gmi]ocele [A7]  kovový [Dmi7]chrám. [Dmi6]  
[Dmi6-]Na cestu k [Dmi7]Měsíci [Dmi6]   [Dmi6-]sestrojím [Dmi7]pramici, [Dmi6]
[Dmi6-]nakreslím [Bb]dálnici a po ní se [A7]dám. 

Dovol mi [Dmi]prosím, abych dnes v [G]noci,
zastínil [C]Měsíc, přeházel [F]hvězdy. 
Proměnil [Bb]svět na ostrov [G]pustý, 
kam kromě [A]nás nikdo nesmí. 
Dovol mi [Dmi]najít slova a [G]rýmy, 
matoucí [C]smyslem, syno[F]nymy. 
A sdělit [Bb]všem, na všechny [G]směry,
dokud nás [A] smrt nerozdělí. 
[Dmi]   [Gmi]   [C/E]  [Dmi]  [Gmi]  [C/E]  [Dmi]
Kdybych šel [Dmi7]pro tebe [Dmi6]  [Dmi6-]po schodech [Dmi7]do nebe, [Dmi6]
[Dmi6-]vytvořím [Bb]ve chvilce[A7]  zatmění [Dmi7]měsíce. [Dmi6]
[Dmi6-]Vypustím [Dmi7]raketu [Dmi6]   [Dmi6-]středního [Dmi7] doletu, [Dmi6]
[Dmi6-]silou dvou [Bb]magnetů
chytím tě za letu, to udě[A7]lám. 

Dovol mi [Dmi]prosím, abych dnes v [G]noci,
zastínil [C]Měsíc, přeházel [F]hvězdy. 
Proměnil [Bb]svět na ostrov [G]pustý, 
kam kromě [A]nás nikdo nesmí. 
Dovol mi [Dmi]najít slova a [G]rýmy, 
matoucí [C]smyslem, syno[F]nymy. 
A sdělit [Bb]všem, na všechny [G]směry,
dokud nás [A] smrt nerozdělí. 
[Dmi]  [G]  [C]  [F]  [Bb]  [G]  [A]
Dovol mi [Dmi]prosím, abych dnes v [G]noci,
zastínil [C]Měsíc, přeházel [F]hvězdy. 
Proměnil [Bb]svět na ostrov [G]pustý, 
kam kromě [A]nás nikdo nesmí. 
Dovol mi [Dmi]najít slova a [G]rýmy, 
matoucí [C]smyslem, syno[F]nymy. 
A sdělit [Bb]všem, na všechny [G]směry,
dokud nás [A] smrt nerozdělí. 

Rozsviťte [Dmi]světla, už začlo se [G]stmívat
když jsi tu [C]ty je na co se [F]dívat
chci dobrý [Bb]výhled, vyu[G]žívat
a ze rtů [A]tvých odezírat
Chci slyšet [Dmi]slova i celý [G]věty
chci vidět [C]tvary silu[F]ety
a hvězdný [Bb]prach z meteo[G]ritů
kontrasty [A]stínů, šerosvitů.
[Dmi]  [Gmi]  [C/E]  [Dmi]  [Gmi]  [C/E]