[G]  [C]  [G]  [C]
Zatím [G]chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá
a [C]já přestávam doufat.
A snad mám se za to i stydět [G]   [C]
a tak [G]obracím se kamsi ke hvězdám
a prosím o odpuštění.[C]
A o sílu líp naslouchat a všechno jinak [G]vidět.[C]

[G]Sílu mi dej dívat se [C]na strach a pláč,
vědět že [G]svoboda je drahá a [C]trestat je zač.
[G]A naději a víru že umím být lepší,
sílu mi [C]dej.
[G]   [C]
[G] Pochopit co rozumu se vzpírá, sílu mi dej.[C]
[G]Uvěřit že pravda bude vítěz, sílu mi dej.[C]
Že [G]ponížení povýšení budou, sílu mi dej.[C]
Že [G]od zrna oddělí se plevel, sílu mi dej.[C]
[G]Překročit řeku plnou špíny, sílu mi dej.[C]
[G]A nemyslet jen na sebe a na svou malost, sílu mi dej.[C]
[G]Dokázat odpustít svým nepřátelům, sílu mi dej.[C]
A [G]neklesat ve víře a naději, sílu mi dej.[C]
Abych [G]nesoudila a když tak jenom sebe, sílu mi dej.[C]
Aby [G]svoboda a láska nade všemi byla, sílu mi dej.[C]
Aby [G]pomsta nezaslepila mé oči, sílu mi dej.[C]
Abych [G]snesla všechno co mě ještě čeká, sílu mi dej.[C]
Abych [G]unesla tíhu svobody, sílu mi dej.[C]
[G]  Sílu mi dej,[C] 
[G]  sílu mi dej.[C]
[G]