Šibenice

Divokej Bill
[Emi]Jak je to ještě daleko,[D] jak je to ještě dale[C]ko k šibe[D]nici?
[Emi]Jak je to ještě daleko,[D] jak je to ještě dale[C]ko k már[D]nici?
[Emi]Jak je to ještě daleko,[D] jak je to ještě dale[C]ko, [D]kdo to ví?
[Emi]Kam tahle cesta mě dove[D]de, tahle cesta mě dove[C]de, tahle ces[D]ta mě dove[Emi]de?

[D]  [C]  [D]
[Emi]   [D]  [C]  [D]

[Emi]Jak je to ještě daleko,[D] jak je to ještě dale[C]ko k šibe[D]nici?
[Emi]Jak je to ještě daleko,[D] jak je to ještě dale[C]ko k már[D]nici?
[Emi]Jak je to ještě daleko,[D] jak je to ještě dale[C]ko, [D]kdo to ví?
[Emi]Kam tahle cesta mě dove[D]de, tahle cesta mě dove[C]de, tahle ces[D]ta mě dove[Emi]de?

[D]
[C]Jak je to ještě dale[Emi]ko, ještě daleko[D]  [C]
ke kato[Emi]vi, ke katovi?
To moc bole[D]lo, to moc bole[C]lo, [D]trápi[Emi]lo, pátý kolo u voz[D]u, kolo u vo[C]zu se [D]točilo,[Emi]   [D]
[C]  [D]skončilo.
[Emi]Všechno co mě kdy bolelo[D], všechno co mě kdy bole[C]lo, všechno co [D]mě kdy bole[Emi]lo, [D]
[C]všechno co mě kdy [Emi]bolelo, kdy bolelo, [D]
[C] skonči[Emi]lo, skončilo.
[C]Všechno co mě kdy [Emi]bolelo, kdy bolelo, [D]
[C] skonči[Emi]lo, skončilo.
[C]Na zemi na týhletý [G]trase zase [C]zdá se má se stát, [D]něco zlýho stát se mi.

[Emi9]
[Emi]   [D]
...ještě dale[C]ko k šibe[D]nici?
[Emi]Jak je to ještě daleko,[D] jak je to ještě dale[C]ko k már[D]nici?
[Emi]Jak je to ještě daleko,[D] jak je to ještě dale[C]ko, [D]kdo to ví?
[Emi]Kam tahle cesta mě dove[D]de, tahle cesta mě dove[C]de, tahle ces[D]ta mě dove[Emi]de?

[D]
[C]Jak je to ještě dale[Emi]ko, ještě daleko[D]  [C]
ke kato[Emi]vi, ke katovi?[D]
[C]Všechno co mě kdy [Emi]bolelo, kdy bolelo, [D]
[C]skonči[Emi]lo, skončilo.
[C]Na zemi na týhletý [G]trase zase [C]zdá se má se stát, [D]něco zlýho stát se [Emi]mi. [D]
A [C]něco zlýho [Emi]stát, stát se mi.[D]
A [C]něco zlýho [Emi]stát, stát se mi.[D]
A [C]něco zlýho [Emi]stát, stát se mi.[D]
[C]Zlýho, zlýho [Emi]stát, stát se mi.
[C]Na zemi na týhletý [G]trase zase [C]zdá se má se stát, [D]něco zlýho stát se [Emi]mi.

[D]  [C]  [D]
[Emi]   [D]  [C]  [D]  [Emi]