[Fmiadd9]    [Cmi7]    [Bbmi7]   [Cmi7]
[Fmiadd9]    [Cmi7]    [Bbmi7]   [Cmi7]
[Fmiadd9] Ty jsi pro mě [Cmi7]vším, 
[Bbmi7]  jsi pro mě jako máma,[Cmi7]
[Fmiadd9] prošly jsme si [Cmi7]zlým 
[Bbmi7] i přestos' při mě stála.[Cmi7]

[Fmiadd9] Stále řík[Cmi7]áš: 
[Bbmi7] "Hodnot si važ,[Cmi7]
čas [Fmiadd9]být spolu, [Cmi7]není jen tak.[Bbmi7]"

[Cmi7]Ty jsi moje [Fmiadd9]sestra,[Cmi7]    [Bbmi7]
[Cmi7]ty jsi ta [Fmiadd9]jedna, co mi [Cmi7]ukazuje správný[Bbmi7] směr.
[Cmi7]Ty jsi moje [Fmiadd9]soul mate, [Cmi7]   [Bbmi7]
[Cmi7]ty jsi ta [Fmiadd9]hvězda, co mi [Cmi7]ukazuje světlo v [Bbmi7]tmě.

[Fmiadd9]Díky tomu [Cmi7]vím, 
[Bbmi7] že tobě věřit smím. [Cmi7]
[Fmiadd9] Hlavu vzhůru, vždyť [Cmi7]víš,
[Bbmi7] rány tvé zahojím.

[Fmiadd9] A tak spolu [Cmi7]kráčíme,
[Bbmi7] miliony témat řešíme.[Cmi7]
[Fmiadd9] Smích i pláč[Cmi7] spolu sdílíme,
[Bbmi7] jejejee.

[Cmi7]Ty jsi moje [Fmiadd9]sestra,[Cmi7]    [Bbmi7]
[Cmi7]ty jsi ta [Fmiadd9]jedna, co mi [Cmi7]ukazuje správný[Bbmi7] směr.
[Cmi7]Ty jsi moje [Fmiadd9]soul mate, [Cmi7]   [Bbmi7]
[Cmi7]ty jsi ta [Fmiadd9]hvězda, co mi [Cmi7]ukazuje světlo v [Bbmi7]tmě.

[Fmiadd9] Lalala, [Cmi7]lalala, lalala,
[Bbmi7] lalala s tebou si [Cmi7]zpívám.
[Fmiadd9] Lalala, [Cmi7]lalala, lalala,
[Bbmi7] lalala s tebou si [Cmi7]zpívám.

[Fmiadd9] Lalala, [Cmi7]lalala, lalala,
[Bbmi7] lalala s tebou si [Cmi7]zpívám.
[Fmiadd9] Lalala, [Cmi7]lalala, lalala,
[Bbmi7] lalala s tebou si zpívám.

[Cmi7]Ty jsi moje [Fmiadd9]sestra,[Cmi7]    [Bbmi7]
[Cmi7]ty jsi ta [Fmiadd9]jedna, co mi [Cmi7]ukazuje správný[Bbmi7] směr.
[Cmi7]Ty jsi moje [Fmiadd9]soul mate, [Cmi7]   [Bbmi7]
[Cmi7]ty jsi ta [Fmiadd9]hvězda, co mi [Cmi7]ukazuje světlo v [Bbmi7]tmě.

[Cmi7]Ty jsi moje [Fmiadd9]sestra,[Cmi7]    [Bbmi7]
[Cmi7]ty jsi ta [Fmiadd9]jedna, co mi [Cmi7]ukazuje správný[Bbmi7] směr.
[Cmi7]Ty jsi moje [Fmiadd9]soul mate, [Cmi7]   [Bbmi7]
[Cmi7]ty jsi ta [Fmiadd9]hvězda, co mi [Cmi7]ukazuje světlo v [Bbmi7]tmě.
[Fmiadd9]    [Cmi7]    [Bbmi7]   [Cmi7]
[Fmiadd9]    [Cmi7]    [Bbmi7]  
[Fmiadd9]    [Cmi7]    [Bbmi7]   [Cmi7]
[Fmiadd9]    [Cmi7]    [Bbmi7]    [Fmiadd9]