Šaty z šátků

Lešek Semelka
[C]  [Dmi]   [Emi]   [C]  [Dmi]   [Emi]
Teď se [C]choulíš 
v šatech z [Ami]šátků, 
vracím [Dmi]půjčku 
za opl[G7]átku.

Ty se [C]choulíš,
já se [Ami]chvástám, 
že už [Dmi]chápu 
slovo [G7]láska.

Spousta [Emi]jmen 
co jsem [Ami]znal 
vyči[Dmi]chá, [G7]
sedíš [Emi]jen 
změně[Ami]ná přeti[Dmi]chá,[G]
přetic[Fmaj7]há,
v šatech z [Emi]šátků 
malič[Dmi]á  [G7]
při svíč[C]kách.

[C]Zralá 
světlo [Emi]zhášíš 
a [F]já se bojím těch tvých šatů z [Dmi]šátků.
[G]Vím že mě [Emi]raníš,
[Ami]zůstanu sám,
když [Dmi]dospělá
a [Emi]ospalá ¨
pak [F]půjdeš ráno k [G7]vrátkům.
[C]  [Dmi]   [Emi]   [C]  [Dmi]   [Emi]
To už [C]bývá 
úděl [Ami]dívčí,
že si [Dmi]náhle 
očí l[G7]íčí,
když dva [C]šátky 
v šaty sv[Ami]áže, 
čas dát [Dmi]zpátky 
nedok[G7]áže.

Já jsem [Emi]znal spoustu [Ami]jmen 
voňa[Dmi]vých, [G]
proč to [Emi]jen tobě [Ami]jen 
vyprá[Dmi]vím.  [G]
Zůstaň [Fmaj7]dál, 
aspoň v [Emi]příštích vteři[Dmi]nách [G7]
má vi[C]na.

[C]Zralá 
světlo [Emi]zhášíš 
a [F]já se bojím těch tvých šatů z [Dmi]šátků.
[G]Vím že mě [Emi]raníš,
[Ami]zůstanu sám,
když [Dmi]dospělá
a [Emi]ospalá 
pak [F]půjdeš ráno k [G7]vrátkům.

[C]Zralá 
světlo [Emi]zhášíš 
a [F]já se bojím těch tvých šatů z [Dmi]šátků.
[G]Vím že mě [Emi]raníš,
[Ami]zůstanu sám,
když [Dmi]dospělá
a [Emi]ospalá 
pak [F]půjdeš ráno k [G7]vrátkům.

[C]Zralá...[Dmi]   [Emi]  [C]  [Dmi]   [Emi]   [C]