[Dmi]   [C]  [F]  
[G]  [Ami]   [Dmi]   [G]  [C]
[Gmi]   [Ami]   [Dmi]
[Dmi]A ty Réhradice [C]na pěknej ro[F]vině,
[G]teče tam vo[Ami]děnka [Dmi]dolů [G]po dědi- [C]ně,
[Gmi]je pěk[Ami]ná, je [Dmi]čistá.

[Dmi]A po tej voděnce [C]drobný rebe [F]skáčó,
[G]pověz mi, má [Ami]milá, [Dmi]proč tvý [G]voči [C]pláčó,
[Gmi]tak smut[Ami]ně, žalo[Dmi]stně.

[C]  [F]  
[G]  [Ami]   [Dmi]   [G]  [C]
[Gmi]   [Ami]   [Dmi]
[Dmi]Pláčó ne, pláčó, [C]šohajo vo [F]tebe,
[G]že sme sa do[Ami]stali [Dmi]daleko [G]vod [C]sebe,
[Gmi]dale- [Ami]kó od [Dmi]sebe.

[Dmi]Coby neplakali, [C]když hlavěnka [F]bolí,
[G]musijó za[Ami]plakat [Dmi]kvůli šoha[G]jo- [C]vi,
[Gmi]kvů- [Ami]li šoha[Dmi]jovi.

[C]  [F]  [G]  [Ami]   [Dmi]   [G]  [C]
[Gmi]   [Ami]   [Dmi]
[Emi]   [D]  [G]  
[A]  [Hmi]   [Emi]   [A]  [D]
[Ami]   [Hmi]
[Emi]   [D]  [G]  
[A]  [Hmi]   [Emi]   [A]  [D]
[Ami]   [Hmi]   [Emi]
[Dmi]A te Rehradice - a te Rehradice, 
[D]na pěkný [G]rovině - na pěkný rovině,
[A]teče tam vo[Hmi]děnka – teče tam voděnka, 
[Emi]dolů [A]po dě[D]dině - dolů po dědině,
[Ami]je pěk[Hmi]ná.