Raketou na Mars

Věra Špinarová
[C]    [G]
[C]  Raketou na Mars poletíme zas ty a [G]já.
[Dmi] Raketou jen já a ty [G]a to touhletou jen [C]pro nás.

[C] Raketou na Mars poletíme [C7]zas,
no tak [F]pěkný počasí, to se ví, chtěj mít.
Dou[Dmi]fej, že ves[C]mír neznámý uvi[G]dí, 
kdo jsme my, já a [C]ty.
[G]
[C] Raketou na Mars poletíme zas já a [G]ty.
[Dmi] Raketou jen já a ty, [G7]všechny hvězdy jsou jen [C]pro nás.

[C] Raketou na Mars sobě pro ra[C7]dost,
a jak [F]láska ve mně plá a plá a plápo[Dmi]lá,
tou rou[C]rou z ocele letí[G7]me, přátele, 
ke hvěz[C]dám.
[G]
[C] Vo o o o o. Vo o o o o. Vo o [G]o o o o o.
[Dmi]Vo o o o o o o. [G7]Vo o o o o. [C]Vo o o o o o o o.

[C] Kdo tu sílu má, milovat jak[C7] já
a ta [F]láska ve mně plá a plá a plápo[Dmi]lá.
Láska [C]nás povznáší, 
láska [G]nás vynáší ke hvěz[F]dám.[C]    [G]

[C]Vo o o o o. Vo o o o o. Vo o [G]o o o o o.
[Dmi]Vo o o o o o o. [G7]Vo o o o o. [C]Vo o o o o o o o.

[C] Raketou na Mars 
Vo o o o o. Vo o [G]o o o o o.
[Dmi]Vo o o o o o o. [G7]Vo o o o o. [C]Vo o o o o o o o.