Půlnoční

Václav Neckář
[D]    [G]    [A]

[D]Jedu domů po trati, jedu přes kop[G]ce. [A]
[D]Za okny padá, padá sníh, budou Váno[G]ce. [A]

[D]Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve měs[G]tě. [A]
Už [D]slyším lidi na půlnoční zpívat v koste[G]le. [A]

Hale[D]luja, Hale[Hmi]lu-u-u-u-[G]ja. [A]

[D]Ježíš na kříži ztrápený, občas se usmě[G]je. [A]
[D]Na ty co v zázrak uvěří, na ty co zpíva[G]jí. [A]

Hale[D]uja, Hale[Hmi]lu-u-u-u-[G]ja.

Beránku [D]náš [A] na nebe[Hmi]sích, [G]
stůj při [D]nás,[A] až přijde [Csus2]tma.

Hale[D]luja, Hale[Hmi]lu-u-u-u-[G]ja. [A]

[D]Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade [G]mnou.[A]
[D]Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto sly[G]ším.[A]

Hale[D]luja, Hale[Hmi]lu-u-u-u-[G]ja.

Beránku [D]náš [A] na nebe[Hmi]sích, [G]
stůj při [D]nás,[A] až přijde [Csus2]tma.    [G]

Beránku [D]náš [A] na nebe[Hmi]sích, [G] neopouštěj [D]nás,[A]
až začnem se [Csus2]bá-á-át, [Emi7]bá-á-át.

Hale[D]luja, Hale[Hmi]lu-u-u-u-[G]ja. [A]
Hale[D]luja, Hale[Hmi]lu-u-u-u-[G]ja. [A]
Hale[D]luja.