Ptáci

Krausberry
[A]  [C#mi]    [G]  [F#]
[A]  [C#mi]    [G]  [F#]
[A]  [C#mi]    [G]  [F#]
[A]  [C#mi]    [G]  [F#]

[A] Dívám se [C#mi]na nebe 
a vidím [G] tři černý [F#]ptáky, 
[A] jeden je [C#mi]vod tebe 
a druhej [G] vod tvýho [F#]bráchy. 
[A] Třetí je [C#mi]největší 
[G] a nejvejš [F#]lítá, 
[A] nikdo ho [C#mi]nevidí a nebo
[G] a nebo to jen [F#]říká.

[A]  [C#mi]    [G]  [F#]
[A]  [C#mi]    [G]  [F#]
[A]  [C#mi]    [G]  [F#]
[A]  [C#mi]    [G]  [F#]

[A] Dívám se [C#mi]na nebe 
a vidím [G]tři černý [F#]ptáky, 
[A] jeden je [C#mi]vod tebe 
a druhej [G] a druhej [F#]taky.
[A] Třetí je [C#mi]největší 
[G] a nejvejš [F#]lítá, 
[A] nikdo ho [C#mi]nevidí 
[C] anebo je [H]zticha.

[G] Nikdy [D]neuvi[A]díš, kam lítá,
[G] nikdy [D]neusly[A]šíš, co říká,
[G] nikdy [D]nepocho[A]píš, jseš zticha,
[G] nikdy [D]nepocho[A]píš, na-na-na-[G]ná. [D]  
[A] Nikdy neuvi[G]díš, nikdy [D]neusly[A]šíš,
nikdy neusly[G]šíš, nikdy [D]nepocho[A]píš,
nikdy ne[G]pochop[D]í-í-í[A]š.

[G] Nikdy [D]neuvi[A]díš,
[G] nikdy [D]neusly[A]šíš, (nikdy neuslyšíš)
[G] nikdy [D]nepocho[A]píš,
[G] nikdy [D]nepocho[A]píš,
[G] nikdy [D]nepocho[A]píš.