[D]  [Hmi7]   [Ami7]   [G]
[D] Huuuuuuů,[Hmi7]  huuuu[Ami7]ůů, huu[G]u.. 

[D]Prší, zatím co [A]spíš,
přes oči [Hmi]mokré nevi[G]díš,
[D]prší na náš[A] svět,
na moje [Hmi]slova v poušti [G]vět.

[D] Búrka nočná
[Hmi] hrá na okn[Ami7]á,
trhá záves obla[G]kov.

[D] Dážď padá [Hmi]tmou,
sú bez bre[Ami7]hov
rieky z očí anje[G]lov.

[D] Dážď padá t[Hmi]mou,
sú bez bre[Ami7]hov 
rieky z očí anje[G]lov.

[D] Huuuuuuů,[Hmi7]  huuuu[Ami7]ůů, huu[G]u.. 

[D] Prší už p[A]ár dní,
chytáš [Hmi] ty perly 
do dla[G]ní. 

[D]Prší v ríši [A]snov,
na mesto [Hmi]plné
dáždni[G]kouuu.

[D] Bouře noční 
[Hmi] hrá si s ok[Ami7]ny, 
trhá závěs obla[G]ků.

[D] Dážď padá t[Hmi]mou,
sú bez bre[Ami7]hov 
rieky z očí anje[G]lov.

[D] Dážď padá t[Hmi]mou,
sú bez bre[Ami7]hov 
rieky z očí anje[G]lov.

[D] Huuuuuuů,[Hmi7]  huuuu[Ami7]ůů, huu[G]u.. 

[D] Dážď padá t[Hmi]mou,
sú bez bre[Ami7]hov 
rieky z očí anje[G]lov.
(rieky z očí anje[D]lov)
Dážď padá t[Hmi]mou,
sú bez bre[Ami7]hov 
rieky z očí anje[G]lov.(rieky z očí anje[D]lov)

[D] Dážď neko[Hmi]nčí, 
ty stále [Ami7]spíš,
strážim prietrž tvojich [G]snoooov,
[D] Huuuuuuů,[Hmi7]  huuuu[Ami7]ůů, huu[G]u.. 
[D] Huuuuuuů,[Hmi7]  huuuu[Ami7]ůů, huu[G]u.. 
[Gmi6]Stále [Dmaj7]spíš!!!