[D]  [Hmi7]   [Ami7]   [G]
[D] Huuuuuuů,[Hmi7]  huuuu[Ami7]ůů, huu[G]u.. 

[D]Prší, zatím co [A]spíš,
přes oči [Hmi]mokré nevi[G]díš,
[D]prší na náš[A] svět,
na moje [Hmi]slova v poušti [G]vět.

[D] Búrka nočná
[Hmi] hrá na okn[Ami7]á,

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč