Přišlo mi to vhod

Richard Krajčo, Jana Lota
[C]  [F]  [C]  [F]
[C] Tma co se rodí [F]v hlavních kvérů,
[C] se přes den plíží [E]od severu
[Ami] a přepadá mě za ve[D]čeru a [G]nutí 
mi svůj [C]doprovod.[F]

[C] Dnes ale nejsem [F]tápající
[C] jak vlci nebo [E]námořníci,
[Ami] mám světlo, jemuž [D]můžu říci
[G]tvá pomoc mi dnes přišla [C]vhod.

Přišlo mi to, přišlo [Dmi]vhod,
[G] že usnulas tu nepři[C]krytá,
[Ami] tvá pleť jak okno za nimž [Dmi]svítá.
Já byl ten co jenom [G]špitá
o tom co mu přišlo [C]vhod.

[Ami] Přišlo ti to přišlo [Dmi]vhod,
[G] že usnula jsem nepři[C]krytá.
[Ami] Jak divoženka v lánu [Dmi]žita a
poslouchala hlas co [G]špitá,
přišlo mi to přišlo [C]vhod.
[F]  [C]  [F]
[C] Kam tu mou tíseň ukry[F]la jsi?
[C] Snad pod postel? Snad [E]mezi vlasy?
[Ami] Zlaté a husté jako [D]klasy proč,
[G]říkalas mi [C]lodivod.[F]

[C] A takys řekla že jsem [F]milý.
[C] Snad bledý, ale [E]plný síly.
[Ami] A tak jsi lhala každou [D]chvíli
a mě to [G]vážně přišlo [C]vhod.

Přišlo mi to přišlo [Dmi]vhod,
[G] že jsi tu spala nepři[C]krytá.
[Ami] Tvá bledá pleť má dolče [Dmi]vitta
a tak se nediv že ti [G]špitám,
přišlo mi to přišlo [C]vhod.

[Ami] Přišlo ti to přišlo [Dmi]vhod,
[G] že usnula jsem nepři[C]krytá.
[Ami] Že nikdy nikdo nespo[Dmi]čítá,
jak často jsi mi [G]špital,
přišlo mi to přišlo [C]vhod.
[F]  [C]  [F]
[C] Noc doutná, [F]nic ji neuhasí,
[C]až vstaneš půjdeš [E]k oknu asi.
[Ami]A zhurta hvízdneš do pe[D]gasy a 
odle[G]tíš dál na vý[C]chod.[F]  [G]

[C]Co svítí v noci,
[F]mizí ve dne.
[C]Pátrání bude [E]bezvýsledné.
[Ami] Má něha ale [D]nevybledne
a [G]mnohokrát mi přijde [C]vhod.

Přijde, přijde, přijde [Dmi]vhod,
[G] že jsem tu spala nepř[C]ikrytá.
[Ami] Jak jinak? Nejsem cele[Dmi]brita i 
já jsem jenom ta co [G]špitá.
Přišlo mi to přišlo [C]vhod,[Ami]
přijde, přijde, přijde [Dmi]vhod, [G]
že jsi tu spala nepři[C]krytá.
[Ami] Tvá pleť jak okno za nímž [Dmi]svítá
s ty jen ten co pořád [G]špitá?
Přišlo mi to, přišlo [C]vhod.
[F]  [C]  [F]  [G]  [C]