Přeju Ti

Tomáš Klus
[E]  [H]  [A]  [E]  [H]  [F#mi]   [E]
Cokoliv si [E]přeješ, napiš na pa[H]pír,
ať už je to [A]auto, zdraví nebo [E]mír.
Nos pak všude s sebou tohle své p[H]řání
a každý večer [A]si ho přečti před sp[E]aním.

Taky jedno [E]napiš, co přeješ dru[H]hým
a vymaluj ho [A]všemi barvami du[E]hy.
Tímhle, koho potkáš, obdaruj s úsm[H]ěvem
a ty, komu je [A]dáno, si ho s důvěrou [E]vem.

[G] Zpívám, že [A]věřím, že přání obě[E]
[G] splní se [A]jistě, pakli[E]že
[G] nezbloudí l[A]idé na cestě k sobě,[E]
[H]jen jedna, ta společná [A]všem, vede do stavu beztí[E]že.
Jen [H]jedna, ta společná všem[A], vede do stavu beztí[E]že.
[E]  [H]  [F#mi]    [E]  [A]  [H]  [E]
Říkají: "Jen [E]blázni takhle přemý[H]šlí",
říkají to [A]všem, co ještě nevyšli.[E]
Říkají to proto, že když nás půjde [H]moc, ti co takhle [A]mluví, přijdou o svou[E] moc.

Služebníci [E]strachu otroky dr[H]ží
vždycky jednou [A]nohou nad hlubokou str[E]ží,
aby nám ta závrať hlavu poplet[H]la
a my kráčeli do[A] tmy, zády od[E] světla.

[G] Zpívám, že [A]věřím, že naše přání[E]
[G] splní se[A] všechna do jed[E]noho.
[G] Jen přejme [A]druhým, co přejem si sami,[E]
pak [H]sejdem se na jedné [A]cestě, každý na svých no[E]hou.
Pak [H]sejdem se na jedné cest[A]ě, každý na svých no[E]hou.
[E]  [H]  [F#mi]   [E]  [H]  [F#mi]   [E]