Potkal jsem tě po letech

Michal Malátný, Chinaski
[H]
[H] Potkal jsem tě zase po letech,
byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval.
[G#mi] Povídali jsme si o dětech,
trochu jsem [F#]přeháněl, trochu se naparoval.
[H] Chtěla jsi týpka z lepší rodiny
a celý večery tvrdila mi kdesi cosi.
[G#mi]Slyšela tikat sluneční hodiny
a měla [F#]dokonalej přehled vo tom, co se [E]nosí.

Já nezapom[F#]ínám,
deset [E]let - jak půlhodina.[F#]

[G#mi] Mám chuť řvát jak[E] na les[H]y,
že mám pro tebe postel s nebesy.[G#mi]
Mám chuť řvát jak[E] na le[H]sy,
že mám pro tebe postel s nebesy,[C#mi] 
pořád [H] schova[F#]nou.

[H] Během zlomku vteřiny,
celej svět byl naruby a mě
[G#mi] hlavou proletěly peřiny
a já v tu [F#]chvíli ztratil budoucnost i paměť.
[H] Stejně mi to hlava nebere,
není mi jasný, kam jsem tenkrát srdce [G#mi]dal.
Stejská se mi po těch večerech, [F#]nocích a ránech, kdy jsem tě pomilo[E]val.

Já nezapo[F#]mínám,
deset le[E]t - jak půlhodina.[F#]

[G#mi] Mám chuť řvát jak[E] na les[H]y,
že mám pro tebe postel s nebesy.[G#mi]
Mám chuť řvát jak[E] na le[H]sy,
že mám pro tebe postel s nebesy,[C#mi] 
pořád [H] schova[F#]nou.

[H] Někdy se to prostě povede,
stačí vteřina a je jasný co bude dál.[G#mi]
Zabiješ mě jedním pohledem
a [F#]já nikdy nezapomí[H]nám.

Někdy se to prostě povede,
stačí vteřina a je jasný co bude dál.[G#mi]
Zabiješ mě jedním pohledem
a já[F#] nikdy nezapomí[C#mi7]nám.
[H]  [F#]
Deset [C#mi7]let - jak [H]půlhodina.[F#]
[G#mi]    [E]  [H]  [G#mi]    [E]  [H]
[C#mi7]    [H]  [F#]
[G#mi] Někdy se to prostě povede,
[E] stačí [H]vteřina a je jasný co bude dál.[G#mi]
Zabiješ mě jedním pohledem
a já[H] nikdy nezapomínám.

[G#mi] Někdy se to prostě povede,
[E] stačí [H]vteřina a je jasný co bude dál.[C#mi]
Zabiješ mě jedním [H]pohledem
a [F#]já nikdy nezapomínám.

[H] Potkal jsem tě zase po letech,
byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval.
[G#mi] Povídali jsme si o dětech,
trochu jsem [F#]přeháněl, trochu se naparoval.
[H]