Pole s bavlnou

Rangers (Plavci)
Pane můj, co na nebi je tvůj dům,
má máma můj život dala katům, 
katům mým v polích s bavlnou.
Pane můj, co na nebi je tvůj dům,
má máma můj život dala katům,
katům mým v polích s bavlnou.

Den za dnem kůže zná bič katů,
vidíš jen černý záda bratrů,
jak tam jdou v polích s bavlnou.
To, co znáš ty v Louisianě,
černý záda znaj´ i v Texakeně,
i tam jsou v polích s bavlnou.

Já vím, [C]brzy musí přijít [C7]soud,
černý záda [F]práva na něm vyhra[C]jou
boží soud
v polích s bavl[G7]nou.
Já vím, [C]brzy musí přijít [C7]soud,
černý záda [F]práva na něm vyhra[C]jou,
boží soud
v [G7]polích s bav[C]lnou.[C7]

Den za dnem [F]kůže zná bič katů,
vidíš [C]jen černý záda bratrů,
jak tam jdou v polích s bavl[G7]nou.
To, co [C]znáš ty v Louisi[C7]aně,
černý záda [F]znaj´ i v Texa[C]keně,
i tam jsou v [G7]polích s bavl[C]nou.[F]  [C]

Chtěl bych jít na potem vlhký [C7]lány,
tak řekni, pane [F]můj, černý zvoň [C]hrany
katům svým v polích s bavl[G7]nou.
Chtěl bych [C]jít na potem vlhký [C7]lány,
tak řekni, pane [F]můj, černý zvoň [C]hrany
katům svým v [G7]polích s bavl[C]nou.[C7]

Den za dnem [F]kůže zná bič katů,
vidíš [C]jen černý záda bratrů,
jak tam jdou v polích s bavl[G7]nou.
To, co [C]znáš ty v Louisi[C7]aně,
černý záda [F]znaj´ i v Texa[C]keně,
i tam jsou v [G7]polích s bavl[C]nou.[F]  [C]

Měj, můj pane, co v nebi je tvůj [C7]dům,
mou duši, když [F]život patří [C]katům,
katům mým v polích s [G7]bavlnou.
Dnes měj, [C]pane, co v nebi je tvůj [C7]dům
mou duši, když [F]život patří [C]katům,
katům mým v [G7]polích s bavl[C]nou ....