Pojď v moji realitu

Ivan Mládek, Banjo Band Ivana Mládka
[C]  [G7]  [C] [G7]
[C]Já mám v [G7]Středočeském [C]kraji[C7]
[F]na okrese Praha [G7]východ
[C]střední [G7]rekreační [C]objekt,[C7]
[F]lesní porost [D]vroubí [G7]příchod.

[Dmi]Tato [G7]moje [C]nemovitost[A]
[F]vedle vodní [G7]plochy [C]leží,[C7]
[F]zaměstnanci lesní [C]správy[A]
[Dmi7]rybí maso [G7]z vody těží.[C] [C7]

[F]Pojď v moji realitu,
mám k tobě citový [C7]vztah.
Okrasnou rostlinu
koupil jsem ti ve stánku,
myslím, že to nebyl špatný [F]tah.[F7]

[Bb]Obojživelníci [F]venku
budou [C7]dělat kuňky, [F]kuňky,[F7]
věcně [Bb]prohovořím v chatě s [F]tebou
[D]případné [Gmi]založení rodinné [C7]buň[F]ky.

Pojď v moji realitu,
mám k tobě citový [C7]vztah,
fyzické násilí provedu já každému,
kdo by na tě končetinu [F]vztáh'.[F7]

[Bb]Letní kabát já ti [F]sundám
krevní [C7]tlak mi prudce [F]stoupá,[F7]
i když [Bb]jak se tak dívám po [F]očku,[D]
příroda [Gmi]byla k tobě poměrně [C7]skou[F]pá.
[C7]  [F]  [F7]
[Bb]Letní kabát já ti [F]sundám
krevní [C7]tlak mi prudce [F]stoupá,[F7]
i když [Bb]jak se tak dívám po [F]očku,[D]
příroda [Gmi]byla k tobě poměrně [C7]skou[F]pá.
[Gmi]   [C7]  [F]
Ťuk.