Pojď si lehnout

Chinaski
[G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]Až já budu v hrobě [G/E]spát [G/Eb]
a t[G]y [G/F]půjdeš oko[G/E]lo,  [G/Eb]
[G]  [G/F]zakopni a zlom si [G/E]hnát [G/Eb]
ty f[Eb]alešná (faleš[F]ná) potvo[G]ro.
[G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]Až já budu ke ky[G/E]tkám [G/Eb]
čuchat, ke kyt[G]kám
[G/F]čuchat jenom od ze[G/E]mě,  
[G/Eb]jediný já přání [G]mám,
[G/F]jediný já přání [G/E]mám. [G/Eb]
Pojď si l[Eb]ehnout,
pojď si [C]lehnout vedle [G]mě.

[G] Až já [Ami]budu v hrobě spát
[F] a ty půjdeš [C]okolo,
[G] zakopni a [Ami]zlom si hnát,
[F] ty falešná [C]potvoro.

[G] Až já budu [Ami]ke kytkám
[F] čuchat jenom [C]od země,
[G] jediný já [Ami]přání mám,
[F]pojď si lehnout,
pojď si [C]lehnout vedle [G]mě.
[G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
Až [G]jednou [G/F]povezou mě na ma[G/E]rách, [G/Eb]
[G]milá, [G/F]vzpomenu si na te[G/E]be,  [G/Eb]
budeš [G]klečet, brečet, [G/F]valit slzy jako [G/E]hrách. [G/Eb]

Vem mě s s[Eb]ebou,
vem mě s [C]sebou do ne[G]be.
[G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G] [G/F] Někdo má rád svou [G/E]matku, [G/Eb]
[G]jinej [G/F] radši si vodku [G/E]dá, [G/Eb]
ale [G]já [G/F] v hromadě bílejch [G/E]zadků [G/Eb]
se [Eb]šplouchám [C] a cákám proklatě [G]rád.

[G] Až já [Ami]budu v hrobě spát
[F] a ty půjdeš [C]okolo,
[G] zakopni a [Ami]zlom si hnát,
[F] ty falešná [C]potvoro.

[G] Až já budu [Ami]ke kytkám
[F] čuchat jenom [C]od země,
[G] jediný já [Ami]přání mám,
[F]pojď si lehnout,
pojď si [C]lehnout třeba vedle [G]něj.
[G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]
[G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]  [G/F]  [G/E]   [G/Eb]    [G]