Pohár a kalich

Klíč
[F#mi]
[F#mi]Zvedněte poháry [E]pánové, už jen [A]poslední [E]přípitek [F#mi]zbývá.
Pohleďte, nad polem [E]špitálským [A]vrcholek [E]roubení [A]skrývá.
Za chvíli [E]zbyde tam popel a [F#mi]tráva nás čeká [E]vítězství bohatství [F#mi]sláva.
[E]   [F#mi]   [E] 
[F#mi]Ryšavý panovník [E]jen se smál, [A]sruby prý [E]dobře se [F#mi]boří.
Palcem k zemi [E]ukázal, [A]ať další [E]hranice [A]hoří.
Ta malá [E]země už nemá co [F#mi]získat, teď bude [E]tancovat jak budu [F#mi]pískat.
Ta malá [E]země už nemá co [F#mi]získat, teď bude [E]tancovat jak budu [F#mi]pískat.

[Hmi]Náhle se pozvedl [E]vítr a mocně [A]vál, [Hmi]od někud přinesl [E]nápěv sám si ho [C#7]hrál.
[Hmi]  [A]   [F#mi]   [F#]

[F#mi]Zvedněte poháry [E]pánové, večer [A]z kalichu [E]budeme [F#mi]pít.
Nad sruby korouhev [E]zavlála, to však [A]neznačí [E]že je tam [F#mi]sláva.
Všem věrným poka[E]ždé nesmírnou [A]sílu a [E]jednotu [A]dává.
Ve znaku [E]kalich v kalichu [F#mi]víra jen pravda [E]vítězí v pravdě je [F#mi]síla.
[E]  [F#mi]   [E]  [F#mi] 

[F#mi]Modli se pracuj a [E]poslouchej, [A]kázali [E]po celá [F#mi]léta.
Mistr Jan cestu [E]ukázal, [A]proti všem [E]úkladům [F#mi]světa.
Být rovný [E]s rovnými, muž jako [F#mi]žena, dávat všem [E]věcem ta pravá [F#mi]jména.
Být rovný [E]s rovnými, muž jako [F#mi]žena, dávat všem [E]věcem ta pravá [F#mi]jména.

[F#mi]Do ticha zazněla [E]přísaha, [A]ani krok [E]z tohoto [F#mi]místa.
Ze zbraní každý [E]vyčkává, [A]dobře [E]ví co se [A]chystá.
Nad nimi [E]stojí muž přes oko [F#mi]páska slyšet je [E]dunění a dřevo [F#mi]praská.

[Hmi]Náhle se pozvedl [E]vítr a mocně [A]vál, [Hmi]od někud přinesl [E]nápěv sám si ho [C#7]hrál.
[Hmi]Kdož jsú boží [A]bojovní[F#mi]ci a [D]zákona [C#7]je- [F#mi]ho.
Prostež od bo[D]ha pomoci a [E]dúfajte v [A]něho.