Plachetnice

Lenka Nová
[C#mi]
[C#mi]Na obzoru stěžně plachetnic
ani jeden z[G#mi] nás
už nic neříká. 
[C#mi]Na obloze světla večernic,
tichej [G#mi]oceán
a voda utíká.
[C#mi]    [G#mi]   [C#mi]   [G#mi]
[C#mi]    [G#mi]   
[C#mi]Přístav, co se s tebou propadá,
spoustu [G#mi]klidnejch dní.
Jsi tam tiše stál,
[C#mi]teď se snažíš chytit, co se dá.
Slunce [G#mi] polední
a já pluju [E]dál.
[H]  [C#mi]   
[E] Hledáš si stín,
klid před bo[H]uří
a v[C#mi]ítr plachty nadou[E]vá.
Stojíš a sníš,
nevím, co ř[H]íct
a tak [C#mi]dál ti odplouvám.

[C#mi]Zůstal tu jen zbytek pocitů,
tiše [G#mi]od nás dvou,
s prázdnou náručí
[C#mi]i když tu jsi, dávno nejsi tu.
Místa [G#mi]přede mnou,
[H]kam už nikdy nevkro[E]číš.
[H]  [C#mi]  
[E] Hledáš si stín,
klid před bouří[H]
a ví[C#mi]tr plachty nadouvá.[E]
Stojíš a sníš,
nevím, co říct[H]
a tak[C#mi] dál ti odplouvám.
[E]
Nech to tak [C#mi]být,
když neslyší[H]š,
jak [C#mi]vlny do tmy nará[Emi]ží.
[G#mi]   [Emi]   [G#mi]   [Emi]   
[E]  [H]  [C#mi]   [E]  [H]  [C#mi]
[E] Hledáš si stín,
klid před bou[H]ří
a ví[C#mi]tr plachty nado[E]uvá.
Stojíš a s[C#mi]níš,
nevím, co [H]říct
a tak [C#mi]dál ti odplou[E]vám.
[C#mi]   [H]  [C#mi]   [E]