Píseň o lásce

Nightwork, Vojtěch Dyk
Když [Db]noc se ránu vzdá, světlo [Dbmaj7/C]stíny zdolává,
v osa[Bbmi7]mělé louce starý klavír [Db/Ab] tiše vyčkává.
Sleduje [Gbadd9]mlčky kroky víl, ua[Ab]auua záchvěv ho [Db]rozeznil.
Když se řeky stékají, často [Dbmaj7/C]tiše potají, 
aby [Bbmi7]nevzbudily čas, proto [Db/Ab]šumí, šeptají.
Je tu ta [Gbadd9]chvíle,[Absus4]  kte[Ab]rá se [Db]rozezní.
[Ab/C]   
[Bbmi] Jako příboj v ozvěnách[Db/Ab],   [Gbmaj7]pluje nebem na vlnách.
[Ebmi]Zachytím ji skrze mraky, když jdou [Gb]nade mnou.[Ab]

[Db]Zníš[Ebmi],  [Gb]  [Ab]stále tu [Db]zníš.
Slib mi,[Ebmi] že se nezt[Gb]išíš.[Ab]
[Db]Zní,[Ebmi]   [Gb]  [Ab]uvnitř mě zní[Db]
ticho [Ebmi]noci, [Gb]než se rozední.

Jako [Db]malé baletky v ranním [Fmi/C]světle tančí prach,
setka[Bbmi]li se tiše mlčky, vstoupil [Db/Ab]slunci do jeho drah.
Protí[Gbadd9]nají hladiny,[Ab] tvá vůně [Db]nad nimi.
[Ab/C]   
[Bbmi] Jako příboj v ozvěnách[Db/Ab],   [Gbmaj7]pluje nebem na vlnách.
[Ebmi]Zachytím ji skrze mraky, když [Gb]jdou nade mn[Ab]ou.
Jak [Bbmi]snadno se spí,[Db/Ab]  když se dá [Gbmaj7]podle hvězd plout.
A když mě [Ebmi]potká bouře či vlnobití, 
stále tě [Gb]můžu zaslec[Ab]hnout.

[Db]Zníš[Ebmi],  [Gb]  [Ab]stále tu [Db]zníš.
Slib mi,[Ebmi] že se nezt[Gb]išíš.[Ab]
[Db]Zní,[Ebmi]   [Gb]  [Ab]uvnitř mě zní[Db]
ticho [Ebmi]noci, [Gb]než se rozední.
[Db]Zníš[Ebmi],  [Gb]  [Ab]stále tu [Db]zníš.
Slib mi,[Ebmi] že se nezt[Gb]išíš.[Ab]
[Db]Zní,[Ebmi]   [Gb]  [Ab]uvnitř mě zní[Bbmi]
[Db/Ab]    [Gbmaj7]    [Db/F]   [Ebmi]    [Ab7]   [Bbmi]