Píseň hraboše

Dan Bárta
[A]  [D]  [A]  [D]
[F#mi9]    [G9]   [D]  [A/C#]    [Hmi7]    [A]

Za zády [A]máš obrysy [D]města,
to štěstí [A]má tak jeden [D]ze sta,
dojít až [F#mi]tam, kde končí [G]cesta,
tam kde je [D]rá- [A/C#]j,  [Hmi7]malý  [A]ráj.

Je lepší [A]žít nadohled [D]lesu,
lákadel [A]míň a míň těch vašich [D]stresů,
jestli se [F#mi]ptáš někoho na a[G]dresu,
tak prostě [D]rá- [A/C#]j,  [Hmi7]malý  [A]ráj.

Vesnice [Gmaj7]dál poklidně [A]dřímá,
obilný [Gmaj7]lány zlátnou n[A]ám,
všechno tu [Gmaj7]má mírné [A]klima,
do města [D]zpátky [A/C#]já   [Hmi7]nespě- [A]chám,
do města [D]zpátky [A/C#]já   [Hmi7]    [A]nespěchám.

[A]  [D]  [A]  [D]
[F#mi9]    [G9]   [D]  [A/C#]    [Hmi7]    [A]

Na zádech [A]dál ležíš si v [D]trávě,
tak to má [A]být, myslíš si [D]právě.
Pohoda [F#mi]klid a žádná starost[G] v hlavě,
no prostě [D]rá- [A/C#]j,  [Hmi7]malý  [A]ráj.

Tady se [A]máš jak filmová [D]hvězda,
bez práce [A]jíš o čem se ani [D]nezdá,
no řekni [F#mi]sám, kdo ti to [G]dnes dá,
našli jsme [D]rá- [A/C#]j,   [Hmi7]malý [A]ráj.

Vesnice [Gmaj7]dál poklidně [A]dřímá,
obilný [Gmaj7]lány zlátnou n[A]ám,
všechno tu [Gmaj7]má mírné [A]klima,
do města [D]zpátky [A/C#]já   [Hmi7]nespě-[A]chám.

Tolik ses [Gmaj7]bál zubů a [A]drápů
a všeho [Gmaj7]zlého, co se může [A]stát.
Od pastí [Gmaj7]dál a mrako[A]drapů,
co by sis [D]dál [A/C#]víc  [Hmi7]mohl  [A]přát?
Co by sis [D]dál [A/C#]víc  [Hmi7]mohl  [A]přát?

[A]  [D]  [A]  [D]
[F#mi9]    [G9]   [D]  [A/C#]    [Hmi7]    [A]