[Bb]
[Bb]Červenou už nechci víc,
a [Gmi]černá se mi protiví,
s tou [Eb]bílou jsem to přehnala, 
a ta [F]zelená je šílená,
jen [Bb]růžová to [Eb]může být,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp,

[Bb]Tramvají a Stromovkou
teď [Gmi]spěchám rychle za tebou,
a [Eb]tuším, že mě políbíš, 
i když [F]se ti vůbec nelíbí,
[Bb]že mám sukni [Eb]růžovou,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp.
Tydydudu-dydydudu-dypdyp,
tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[Eb]tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[F]že mám sukni růžovou,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp.

Kdek[Bb]do se na mě usmívá,
a [Gmi]to tu zvykem nebývá,
i [Eb]když to není na camping, 
stejně [F]je to príma, že jsem pink,
[Bb]že mám sukni [Eb]růžovou,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp.

[Bb]Červenou už nechci víc,
a [Gmi]černá se mi protiví,
s tou [Eb]bílou jsem to přehnala, 
a ta [F]zelená je šílená,
jen [Bb]růžová to [Eb]může být,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp.

[Bb]    [Eb]    [Bb]    [F]   [Bb]
[Bb]Tydydudu-dydydudu-dypdyp,
tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[Eb]tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[F]že mám sukni růžovou,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp.

[Bb]Tydydudu-dydydudu-dypdyp,
tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[Eb]tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp,
[F]jen růžová to může být,
[Bb]tydydudu-dydydudu-dypdyp.

[Bb]Tydydudu-dydydudu-dypdyp,
tydydudu-dydydudu-dypdyp,
tydydudu-dydydudu-dypdyp,
typ.