[D#mi]   [H]  [F#]  [D#mi]   [H]  [F#]
[D#mi] Žili jsme [H]spolu v obla[F#]cích, žili jsme [D#mi]spolu 
a [H]nedívali se vůbec [F#]dolů. 
Žili jsme [D#mi]vysoko a [H]chtěli stále [F#]víc, teď stojíme [D#mi]na zemi 
a [H]nemáme vůbec [F#]nic.

Nejhorší jsou pády z [F#/A#]obla - [H]ků,
vzduchem letíš bez [H/C#]padá - [D#mi]ku, 
ve vzduchoprázdnu [D#/F#]zemi [H]hledáš. 
[F#] Řítíš se k zemi [F#/A#]navzdo[H]ry 
příběhu, kde jsme [H/C#]auto - [D#mi]ry, 
i kritiky, co [D#mi/F#]ráda   [H]nemáš.
[D#mi]   [H]  [F#]
[D#mi] Byli jsme [H]středem vesmí[F#]ru, 
jeden [D#mi]druhýmu vyro[H]bený na mí[F#]ru.
Není tak [D#mi]těžký vystou[H]pat až do ob[F#]lak, 
mnohem [D#mi]těžší je [H]cesta nao[F#]pak.

[F#]Nejhorší jsou pády z [F#/A#]obla [H]-ků,
vzduchem letíš bez [H/C#]padá [D#mi]ku, 
ve vzduchoprázdnu [D#/F#]zemi [H]hledáš. 
[F#]Řítíš se k zemi [F#/A#]navzdo[H]ry 
příběhu, kde jsme [H/C#]auto - [D#mi]ry, 
i kritiky, co [D#mi/F#]ráda   [H]nemáš.
[G#mi]  [F#]  [C#]  [G#mi]   [F#]  [C#]

[F#]Žili jsme [H]spolu nad ze[F#]mí, 
žili jsme v domnění, že se to [H]nikdy nezmě[F#]ní.
V růžových brýlích v příbě[H]hu, jak z pohá[F#]dek, 
snad se potkáme na [H]cestě nazpá[F#]tek. 

Nejhorší jsou pády z [F#/A#]obla - [H]ků,
vzduchem letíš bez [H/C#]padá - [D#mi]ku, 
ve vzduchoprázdnu [D#/F#]zemi  [H]hledáš. 
[F#] Řítíš se k zemi [F#/A#]navzdo[H]ry 
příběhu, kde jsme [H/C#]auto - [D#mi]ry, 
i kritiky, co [D#mi/F#]ráda   [H]nemáš.

[F#]Nejhorší jsou pády z [F#/A#]obla - [H]ků,
vzduchem letíš bez [H/C#]padá - [D#mi]ku, 
ve vzduchoprázdnu [D#/F#]zemi  [H]hledáš. 
[F#] Řítíš se k zemi [F#/A#]navzdo[H]ry 
příběhu, kde jsme [H/C#]auto - [D#mi]ry, 
i kritiky, co [D#mi/F#]ráda   [H]nemáš.