Omnia Vincit Amor

Klíč
[F]  [C]  [Dmi]  [Ami]  [Bb]  [C]  [Dmi]
[Dmi]Šel pocestný kol [C]hospodských [Dmi]zdí, 
[F]přisedl k nám a [C]lokálem [F]zní 
[Gmi]pozdrav jak svaté [F]přikázá[C]ní: 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor. 

Hej, šenkýři, [C]dej plný [Dmi]džbán, 
[F]ať chasa ví, kdo [C]k stolu je [F]zván, 
[Gmi]se mnou ať zpívá, [F]kdo za své [C]vzal 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor. 

Zlaťák [F]pálí, [C]nesleví [Dmi]nic, 
štěstí v [F]lásce [C]znamená [F]víc, 
všechny [Gmi]pány [F]ať vezme [C]ďas!  [A] 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor. 

Já viděl zemi [C]válkou se [Dmi]chvět, 
[F]musel se bít a [C]nenávi[F]dět, 
[Gmi]v plamenech pálit [F]prosby a [C]pláč - 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor. 

Zlý trubky troubí, [C]vítězí [Dmi]zášť, 
[F]nad lidskou láskou [C]roztáhli [F]plášť, 
[Gmi]v tom kdosi krví [F]napsal ten [C]vzkaz: 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor. 

Zlaťák [F]pálí, [C]nesleví [Dmi]nic, 
štěstí v [F]lásce [C]znamená [F]víc, 
všechny [Gmi]pány [F]ať vezme [C]ďas! [A] 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor. 

Já prošel každou z [C]nejdelších [Dmi]cest, 
[F]všude se ptal, co [C]značí ta [F]zvěst, 
[Gmi]až řekl moudrý: [F]"Pochopíš [C]sám, 
[Dmi]všechno [C]přemáhá [Dmi]láska." 
[F]  [C]  [Dmi]  [Ami]  [Dmi]  [C]  [Dmi]
[F]  [C]  [Dmi]  [Ami]  [Bb]  [C]  [Dmi] 
Zlaťák [F]pálí, [C]nesleví [Dmi]nic, 
štěstí v [F]lásce [C]znamená [F]víc, 
všechny [Gmi]pány [F]ať vezme [C]ďas!  [A] 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor. 

Teď s novou vírou [C]obcházím [Dmi]svět, 
[F]má hlava zšedla [C]pod tíhou [F]let, 
[Gmi]každého zdravím tou [F]větou všech [C]vět: 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor. 
[Dmi]Omnia [C]vincit [Dmi]Amor.