Odcházím

Harlej
[H] 
[H] Zase další [E]stejný ráno,
[H]dávno je nesčí[E]tám,
[H] kolem stojí známý tváře [F#]zdí.
[H] Stejný ticho, [E]stejný prázdno,
[H]kafe mi nechut[E]ná.
[H] Hodiny se zpátky otá[F#]čí.

[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nemůžu jenom [F#]stát.
[H]Někam, kde se [F#]probudím
a [E]nikdo mě nepozná.

[H]Musím jít [F#]někam dál
[G#mi]už nezvládám tady [F#]žít.
[H] I když možná [F#]ani tam
[E]na mě nic nečeká.

[H] Potkávám ty [E]stejný tváře
na [H]každým náro[E]ží,
[H] stejný pivo točej v hospo[F#]dách.
[H] Plevelem už [E]zarostlo
i [H]starý nádra[E]ží,
[H] a za nim slunce prachem zapa[F#]dá.

[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nemůžu jenom [F#]stát.
[H]Někam, kde se [F#]probudím
a [E]nikdo mě nepozná.

[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nezvládám tady [F#]žít.
[H] I když možná [F#]ani tam
[E]na mě nic nečeká.
Neče[H]ká. 
[E]  [H]  [E]  [H]  [F#]   [H]  [E]  [H]  [E]  [H]  [F#]  
[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nemůžu jenom [F#]stát.
[H]Někam, kde se [F#]probudím
a [E]nikdo mě nepozná.

[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nezvládám tady [F#]žít.
[H] I když možná [F#]ani tam
[E]na mě nic nečeká.
 
[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nemůžu jenom [F#]stát.
[H]Někam, kde se [F#]probudím
a [E]nikdo mě nepozná.

[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nezvládám tady [F#]žít.
[H] I když možná [F#]ani tam
[E]na mě nic nečeká.

[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nemůžu jenom [F#]stát.
[H]Někam, kde se [F#]probudím
a [E]nikdo mě nepozná.

[H]Musím jít [F#]někam dál,
[G#mi]už nezvládám tady [F#]žít.
[H] I když možná [F#]ani tam
[E]na mě nic nečeká.