[A]  [F#7]   [Hmi]   [E7]

Když [A]dva se milu[A/C#]jí,
ště[F#mi5-/C] stí jen [E6/H]svoje vi[E6]dí
[E6/H]a   [E6]srdce [E6/H]neoši- [E6]dí
hned první [A/C#]den.  [F#mi5-/C]      [E7/H]    [E7]

Věr[A]nost si slibu[A/C#]jí,
ve [F#mi5-/C]sladkém  [E6/H]roztouže[E6]ní
[E6/H]snad  [E6]osud [E6/H]včas to změ[E6]ní

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč