[A]  [F#7]   [Hmi]   [E7]

Když [A]dva se milu[A/C#]jí,
ště[F#mi5-/C] stí jen [E6/H]svoje vi[E6]dí
[E6/H]a   [E6]srdce [E6/H]neoši- [E6]dí
hned první [A/C#]den.  [F#mi5-/C]      [E7/H]    [E7]

Věr[A]nost si slibu[A/C#]jí,
ve [F#mi5-/C]sladkém  [E6/H]roztouže[E6]ní
[E6/H]snad  [E6]osud [E6/H]včas to změ[E6]ní
[E6/H]jim  [E6]lásky [A]sen. [A7]

Co [D]platno je v touze [Dmi]o lásce snít,
[A/C#]když nemáš [F#]na světě [Hmi]pro koho [E]žít.

Když [A]dva se milu[A/C#]jí,
ště[F#mi5-/C]stí jen  [E6/H]svoje vi[E6]dí
[E6/H]a   [E6]srdce [E6/H]neoši- [E6]dí
hned [Hmi5-/F]první   [A]den. 

[F#7]   [Hmi]   [E7]

Když [A]u některé z [A/C#]žen
zřím [F#mi5-/C]oči    [E6/H]tmavohně[E6]dé,
[E6/H]pak  [E6]se mě [E6/H]nepove[E6]de,
abych šel [A/C#]spát. [F#mi5-/C]     [E7/H]    [E7]

A v [A]touze bláho[A/C#]vé
tmou [F#mi5-/C] bloudím [E6/H]po  uli[E6]cích
[E6/H]a   [E6]srdce [E6/H]při polib[E6]cích
[E6/H]z  lá[E6]sky chci [A]dát. [A7]

Pak [D]nechám si zahrát 
[Dmi]písničku svou,
[A/C#]o štěstí, [F#]o lásce,
[Hmi]o očích [E]dvou.

Však [A]musejí to [A/C#]být
jen [F#mi5-/C] oči   [E6/H]tmavohně[E6]dé,
[E6/H]ty   [E6]nikdo [E6/H]nedove-[E6]de 
víc [E5+]míti [A]rád.