Nowodobé kulty

Xavier Baumaxa
[Dadd4]    [Dadd4/C]    [Dadd4]    [Dadd4/C]    
[Dadd4] Nowodobé kulty okupují pulty,
ó [Dadd4/C]kupují je tucty mladých.
[Dadd4] Nowodobé modly do žíly si bodly,
tvá [Dadd4/C]dcera se k nim modlí, matko...
[Dadd4] Nowodobé hvězdy – piko, kokain, lesby -
já [Dadd4/C]chci být šťastná, šňupat, šukat, šokovat.
[Dadd4] Nowodobé mýty odhalují kýty,
já [Dadd4/C]chci být líná, válet se a grilovat.

Můžeš mě [Hmi]milovat, zkus to vy[Gmi/Bb]pilovat,
asi se bude [Dadd4]schylovat
ke ztrátě [Dadd4/C]růže,
tenhle pán [Hmi]může
být mým [Gmi/Bb]mužem číslo jedna.
Asi se bude [Dadd4]schylovat
ke ztrátě [Dadd4/C]růže,
tenhle pán [Hmi]může
být mým [Gmi/Bb]prvním,
táta se nepočítá…[Bb]  [C]  

[D] Nowodobé kulty [C]  [D]okupují pulty,
ó [C]kupují je tucty mladých.
[D] Nowodobé modly[C]  [D]do žíly si bodly,
tvá [C]dcera se k nim modlí, matko...
[D] Nowodobé hvězdy[C] – [D]piko, kokain, lesby -
já [C]chci být šťastná, šňupat, šukat, šokovat.
[D] Nowodobé mýty [C]  [D]odhalují kýty,
já [C]chci být líná, válet se a grilovat.

Můžeš mě [Hmi]milovat, zkus to vy[Gmi/Bb]pilovat,
asi se bude [D]schylovat
ke ztrátě [C]růže,
tenhle pán [Hmi]může
být mým [Gmi/Bb]mužem číslo jedna.
Asi se bude [D]schylovat
ke ztrátě [C]růže,
tenhle pán [Hmi]může
být mým [Gmi/Bb]prvním,
táta se nepočí[D]tá…
[C]  [Hmi]  [Bb]  [D]  [C]  [Hmi]  [Bb]   
[Dadd4]    [Dadd4/C]    [Dadd4]    [Dadd4/C]  
Můžeš mě [Hmi]milovat, zkus to vy[Gmi/Bb]pilovat,
ty moje [Gmi/Bb]malá mořská [Dadd4]vílo...