Nový obzory

Slza
[C]  [G]  [D]  [Emi]   [C]  [G]  [Dsus4]
Vím co je [C]psáno,[G] vše je mi známo, 
vše v [D]knížkách jsem [G]čet.
Jenže je [C]zřejmý, [G]že není stejný 
ten [D]tehdejší [Emi]svět.
A [C]venku ves[G]mír nepoznám [H]zve mě k so[Emi]bě dál.
Vím, že mám [C]na víc a tak [G]do lavic už [D]zas use[G]dám.
Vím, že mám [C]na víc a tak [G]do lavic už [D]zas use[G]dám.

[C]Na cesty [G]se dát přece [D]hnát pr[Emi]sty po mapách.
[C]Vyplout po [G]vlnách podně[D]tů.
[C]Osvěžit [G]si den, nala[D]dit v hla[Emi]vě aparát.
[C]Opět chtít [G]se ptát proč jsme [D]tu.
[C]  [G]  [D]  [Emi]  
[C]Výhra [G]je sladká pesi[D]mistům navzdo[G]ry.
[C]  [G]  [D]  [Emi]  
[C]Když v cí[G]li najdem opět [D]nový obzo[G]ry.

Vím oč tu [C]běží, 
že [G]mysl svěží je [D]potřeba [G]mít.
Nic nepoz[C]návat, je ja[G]ko nežít, 
jak [D]okna za[Emi]vřít.
Vždyť [C]nikdy ne[G]ní pozdě říct: „[H]Vím, že ne[Emi]vím nic.“
Tak beru [C]sílu a [G]novým cílům vy[D]dávám se [G]vstříc.
Tak beru [C]sílu a [G]novým cílům vy[D]dávám se [G]vstříc.

[C]Na cesty [G]se dát přece [D]hnát pr[Emi]sty po mapách.
[C]Vyplout po [G]vlnách podně[D]tů.
[C]Osvěžit [G]si den, nala[D]dit v hla[Emi]vě aparát.
[C]Opět chtít [G]se ptát proč jsme [D]tu.
[C]  [G]  [D]  [Emi]  
[C]Výhra [G]je sladká pesi[D]mistům navzdo[G]ry.
[C]  [G]  [D]  [Emi]  
[C]Když v cí[G]li najdem opět [D]nový obzo[G]ry.

[C]Říct [G]snům [D]ať skončí [Emi]půst.
[C]Čím víc [G]znám tím [D]víc můžou [G]růst.
[C]Žít [G]dál, [D]nepřestat [Emi]chtít.
[C]Další [G]cíl před sebou [D]mít.

[C]  [G]  [D]  [Emi]  
[C]Výhra [G]je sladká pesi[D]mistům navzdo[G]ry.
[C]  [G]  [D]  [Emi]  
[C]Když v cí[G]li najdem opět [D]nový obzo[G]ry.
[C]  [G]  [D]  [Emi]  
[C]Výhra [G]je sladká pesi[D]mistům navzdo[G]ry.
[C]  [G]  [D]  [Emi]  
[C]Když v cí[G]li najdem opět [D]nový obzo[G]ry.