[Emi]  [G] [F#]  [F] [Emi]  [G] [F#]  [F]  
[Emi]Ty, co svou věčnou [F#]samotu sl[F]zama zapíj[Emi]íš, [F#]  [F]
je [Emi]málo lásky [F#]na světě a [F]žebrat [F#]neu[H]míš.
Ty [Ami]patříš k nim, co [Emi]tuhle noc na [Ami]pouť se vyda[H]jí.
Je [Emi]jejich noc těch [F#]lidí noc, co [F]lásku hleda[Emi]jí. [F#]  [F]

Až [Emi]večer padne [F#]do polí, za[F]slechnou zvonů [Emi]hlas, [F#]  [F]
je [Emi]bílá tma a [F#]bílá zem a [F]divnej, [F#]divnej [H]čas.
Jen [Ami]vítr houfu [Emi]poutníků na [Ami]cestu vyhrá[H]vá,
tu [Emi]noc královna [F#]Kristýna svý [F]děti svolá[Emi]vá.

[D] Zvon už [Emi]volá, [D] sníh lampu zhasí[Emi]ná,
[C] z dálky [Emi]volá [A] královna [Emi]Kristý[G]na. [F#]  [F]
[Emi]  [G] [F#]  [F]

Noc [Emi]kouzel plná [F#]zázraků se [F]k ránu naklá[Emi]ní, [F#]  [F]
už [Emi]došli tam, kam [F#]lákalo je [F]zvonů [F#]volá[H]ní,
jak [Ami]z hloubi domu [Emi]na večer, když [Ami]dítě usí[H]ná
smě[Emi]je se tiše, [F#]tichounce krá[F]lovna Kristý[Emi]na [F#]  [F]

Šla [Emi]kolem mýho [F#]domu řada [F]slepejch poutní[Emi]ků, [F#]  [F]
snad [Emi]před rokem, snad [F#]před chvílí jsem [F]vzala [F#]za kli[H]ku.
Je [Ami]noc královny [Emi]Kristýny, už [Ami]slyším [C]zvony [H]znít.
Vo[Emi]lá královna [F#]Kristýna, já [F]taky musím [Emi]jít. 

[D] [Emi]  [D] [Emi]
[C] [Emi]  [A] [Emi]  [G] [F#]  [F]
[Emi]  [G] [F#]  [F]