Nic nestává se náhodou

Marcel Zmožek
[H]
[H] Chtěl bys jen světlem být, leč [F#]tápeš tmou,
obelhán vlastní příčinou.[H]
Navzdory všem snům najdeš klid,[E]   [Emi6]
[H]  když jitřním [F#]poutníkem chceš být.[H]

[H] Hvězdy nás vedou cestou [F#]necestou
a slunce dál drží dráhu svou[H]
a kam jen Tvé stíny dosáhnou,[E]   [Emi6]
[H]  nic nestáv[F#]á se náhod[H]ou.

[H] Pláč i trápení až k [F#]zbláznění
a stejně každý míří [H]o krok dál.
Když jitřní poutník dál bloudí svou t[E]mou, [Emi6]
[H] nic nestáv[F#]á se náhodou.[H]
[F#sus4]
[H] Když zhasíná svět a temný [F#]je tvůj kout,
jsi vězněm dál v zajetí pout.[H]
A víc už nezbývá ti nic,[E]   [Emi6]
[H] jen slova co [F#]neumíš je [H]říct.

[H] Hvězdy nás vedou cestou [F#]necestou
a slunce dál drží dráhu svou[H]
a kam jen Tvé stíny dosáhnou,[E]   [Emi6]
[H]  nic nestáv[F#]á se náhod[H]ou.

[H] Pláč i trápení až k [F#]zbláznění
a stejně každý míří [H]o krok dál.
Když jitřní poutník dál bloudí svou t[E]mou, [Emi6]
[H] nic nestáv[F#]á se náhodou.[H]
[F#sus4]