Nezacházej slunce

Pavel Žalman Lohonka
[A]
[A] Nezacházej slunce, neza[Hmi]cházej ještě, 
[E] já mám potěšení [D] na da[E]lekej cestě 
[A] já mám potě[C#mi]šení [F#mi]   [A] na da[Hmi]lekej [E]  ces[A]tě. 
[A]  
Já mám potěšení mezi [Hmi]hory doly, 
[E] žádnej neuvěří, [D]  co je [E]mezi námi. 
[A] žádnej neu[C#mi]věří,[F#mi]   [A] co je [Hmi]mezi [E] ná[A]mi. 
[A]
[A] Mezi náma dvouma láska [Hmi]nejstálejší, 
[E] a ta musí trvat [D] do sm[E]rti nejdelší, 
[A] a ta musí [C#mi]trvat [F#mi]   [A] do smr[Hmi]ti nej[E]del[A]ší. 
[A]
[A] Trvej lásko trvej, nepřes[Hmi]távej trvat, 
[E] až budou skřivánci[D] o půl[E]noci zpívat, 
[A] až budou skř[C#mi]iván[F#mi]ci [A] o půl[Hmi]noci [E]zpí[A]vat.
[A]  [E7]   [A]